• Babak Bakhtiari, energirådgivare i Östersunds kommun, hjälper företag att sänka sina elkostnader.

Miljö

Nattvandring stoppar energitjuvar

25 oktober 2022

Oron för stigande elpriser är stor bland företagare i Östersund. Men den som tar hjälp av en energi- och klimatrådgivare kan i bästa fall halvera sina elkostnader.

Många av de företagare som Babak Bakhtiari träffar i jobbet har elintensiva verksamheter. Möbelföretag och olika slags bolag inom tillverkningsindustri är exempel på sådana. För mellanstora tillverkningsföretag är det inget ovanligt att ha en månadskostnad för el på över 200 000 kronor.

– Jag märker att intresset för att sänka elkostnaderna ökat. Många är oroliga inför vintern nu när man vet att elkostnaderna kan bli dubbelt så höga som tidigare.

"Enkelt sänka elkostnaden"

Med enkla medel går det att sänka kostnaden med 10 till 15 procent.

– Man kan ”nattvandra” och se till att allt som inte behöver vara i gång under natten är avstängt. Vissa maskiner behöver inte vara på standby-läge utan kan stängas av helt och man kan också sänka värmen. Nästa steg kan vara att koppla belysningen till rörelsedetektorer så att de släcks även under dagtid när ingen är i ett rum.

För företagare går det ofta att minska elkostnaderna kraftigt, med mellan 30 till 50 procent, genom att byta äldre maskiner mot nya och se över hur ventilationen används.

Tipsar om investeringsstöd

Att byta ut maskinparken och göra andra stora förändringar är dock inte gratis, men det är något som Babak Bakhtiari informerar om att man kan
få investeringsstöd för att klara av att göra.

– Det finns en hel del företag som har gamla maskiner och där finns det utrymme att göra stora besparingar genom att byta till nyare teknik.

Läs mer på samma ämne:

Hon släcker ner och spar energi

Nattvandring stoppar energitjuvar

Han ger råd om hur man sänker elkostnaden

Han pressar elförbrukningen

Nu vill alla sätta upp solceller


Relaterade artiklar