• Linda Erlandsson, chef på drift- och underhållsavdelningen, Helsingborgs stad, tar till flera åtgärder för att spara el.

Miljö

Hon släcker ner och spar energi

25 oktober 2022

I Helsingborg fimpas gatubelysningen tidigare än vanligt och man har dragit ner på underhållet. Även julbelysningen ligger i farozonen.

Helsingborgs stad har justerat lux-värdet på den ljusmätare som berättar för alla gatlyktor när det är dags att släckas och tändas. Det innebär att gatubelysningen i dagsläget är tänd under något kortare tid än vad den brukar vara.

– Det rör sig om en liten förändring. Vi försöker spara utan att det upplevs som negativt och påverkar hur trygg man känner sig när man rör sig på gatorna, säger Linda Erlandsson, chef för drift- och underhållsavdelningen.

Nya lösningar på gång

Men det här är inte den enda el-besparingsåtgärden. Staden har också slutat utföra förebyggande underhåll som innebär att belysning måste vara tänd dagtid och övergått till att rätta till problem när de uppstår.
På lång sikt kommer all belysning bytas ut mot led och nya tekniska lösningar skapas, som gör det möjligt att exempelvis styra belysningen ljuspunkt för ljuspunkt. Något som skulle kunna ge stora besparingar, eftersom man då skulle kunna släcka varannan gatlykta.

Julbelysningen ses över

På kortare sikt ser Linda Erlandsson tillsammans med sin chefskollega över hur mycket som skulle kunna sparas genom att göra förändringar i julbelysningen.

– Tidigare hade vi julbelysningen tänd under längre tid än gatubelysningen, men det kommer vi inte att ha i år. Och det kommer inte att bli några nya ljusdekorationer, så mycket vet vi.

Läs mer på samma ämne:

Hon släcker ner och spar energi

Nattvandring stoppar energitjuvar

Han ger råd om hur man sänker elkostnaden

Han pressar elförbrukningen

Nu vill alla sätta upp solceller


Relaterade artiklar