Arbetsrätt

Här krävs vaccinbevis på jobbet

19 januari 2022

Region Dalarna införde vaccinkrav för alla anställda. Annars kunde man bli omplacerad eller uppsagd. Men nu trycker regionstyrelsen på pausknappen på grund av rekordstor personalbrist.

Artikeln uppdaterades 8 februari 2022

Under januari skannades vaccinbevis för covid-19 på löpande band i Region Dalarna. Samtliga 9500 anställda – även de som aldrig möter patienter – ska ha kontrollerats av sina chefer. Tanken var att ovaccinerade från och med februari skulle få andra arbetsuppgifter, omplaceras eller sägas upp om det inte finns någon lämplig tjänst att byta till.

Men nu drar regionstyrelsen i handbromsen. Trots att 260 personer har visat sig vara ovaccinerade, varav 165 inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, så förflyttas inte alla omedelbart, skriver Region Dalarna i ett pressmeddelande.

Orsaken är hög sjukfrånvaro bland personalen och att patientsäkerheten kan äventyras om ovaccinerade tvingas byta arbetsuppgifter.

Detta gäller på jobbet för dig som är ovaccinerad

Beslutet om att kräva vaccinbevis av alla anställda togs strax innan jul. Det är frivilligt för medarbetaren att svara på om man har tagit sprutorna, men den som inte gör det räknas som ovaccinerad.

Region Dalarna kräver även vaccinbevis från studenter, nyanställda och alla som levererar tjänster till regionen.

Allt fler kräver intyg av anställda

Senaste tiden har flera andra arbetsgivare fattat beslut om intyg. Men i januari hade ingen offentlig arbetsgivare gått så långt som Region Dalarna. Till exempel kräver Sunne kommun och Region Jönköpings län bara att anställda i vårdnära jobb är vaccinerade. Och i Hedemora kommun omfattas bara nyanställda.

Två privata arbetsgivare, assistansbolaget Lystra och vårdcentralen KR Medical Consult, har dock följt Region Dalarnas exempel. Där måste hela arbetsstyrkan vara fullvaccinerad.

Uppsägning fick facken att säga nej

Samtliga fackförbund var emot Region Dalarnas beslut.

– Självklart är vi för vaccinationer. Vi i Vision var till och med, som enda lokala fackförbund, positiva till vaccinkrav för nyanställda. Men när det gäller befintliga anställda är det en annan femma, säger Håkan Jansson, ordförande i Vision Region Dalarna och huvudskyddsombud.

Det var formuleringen om att ovaccinerade kan sägas upp som fick Vision Region Dalarna att säga nej till beslutet i sin helhet.

– Uppsägning är en arbetsrättslig konsekvens som vi tycker är orimligt hård. Det är ingens fel att vi har covid i samhället och att den enskilde kan bli av med jobbet känns för magstarkt, säger Håkan Jansson.

I det politiska beslutet står att uppsägningar ska undvikas.

– Det är en tydlig intention från vår sida. Vi ska göra allt vi kan för att undvika uppsägningar, säger Siri Ellberg, tf HR-direktör.

Håkan Jansson känner ändå stor oro.

– Tröskeln för att bli omplacerad är hög. Det krävs att det ska finnas en vakant tjänst som passar och det gör det sällan. Risken är i realiteten alltså överhängande att bli uppsagd, säger han.

Vision: "Måste vara frivilligt"

Vision centralt är emot alla typer vaccinationskrav, även vid rekryteringar. Det säger Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision.

– Vi som förbund står bakom att så många som möjligt ska vaccineras. Men det ska ske på frivillig basis. Vår rekommendation till Visions lokala avdelningar är att inte gå med på överenskommelser om att införa vaccinkrav. Vi ska inte skriva på sådana policys som inskränker anställdas rättigheter, säger han.

Konsekvenser för anställda som inte är fullvaccinerade mot covid-19

(Utdrag ur Region Dalarnas instruktion till chefer, januari 2022. Obs. Vissa förflyttningar pausades på grund av personalbrist, enligt beslut av regionstyrelsen 7 februari 2022.)

  • Den som har patientnära kontakter (fysisk kontakt med patient som undersöks, vårdas eller behandlas) och som inte uppvisar vaccinationsbevis, ska, efter riskbedömning, omedelbart förflyttas eller omplaceras med iakttagande av gällande arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal.
  • Den som har indirekta patientnära kontakter och som inte uppvisar vaccinationsbevis, ska, efter riskbedömning, förflyttas eller omplaceras i de fall andra skyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Indirekta patientnära kontakter innebär arbetsuppgifter som bedöms innebära risk för smittspridning. Exempelvis städning i lokaler där vård, behandling och undersökning utförs, hantering av material och utrustning som används till patient liksom köksarbete inom vårdlokaler.
  • Den som har direkta eller indirekta patientkontakter och som väljer att vaccinera sig, ska i avvaktan på vaccinationsbevis och efter riskbedömning, erbjudas tillfällig förflyttning till icke patientnära arbete om så bedöms erforderligt.
  • För övriga medarbetare, som varken har direkta eller indirekta patientkontakter, ska riskbedömningar göras för att undanröja eller minimera risker i arbetsmiljön. Ovaccinerade personer ska exempelvis inte ha nära kontakt med riskgrupper eller personer över 70 år.

Läs mer: Vår systertidning Chefen i Fokus skriver om att vaccinkrav gör det omöjligt att bemanna


Relaterade artiklar