• Många frågor kommer in från Visionsmedlemmar om vad som gäller för ovaccinerade.

Arbetsrätt

Det gäller på jobbet för dig som inte tar vaccin

17 september 2021

Kan jag bli av med jobbet om jag inte vaccinerar mig? Får arbetsgivaren fråga om jag har tagit vaccin mot covid-19? Tidningen Vision reder ut vad som gäller.

Samtidigt som rekommendationerna om distansering i samband med pandemin snart lättar oroar sig många för vad det innebär att åter arbeta fysiskt närmare sina kolleger.

Vision får nu ta emot många frågor om vad som gäller kring vaccinering. Måste jag berätta att jag inte tagit vaccin mot covid-19? Kan jag bli omplacerad? Riskerar jag att få sparken?

Alt-textOskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision.

Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision, har svaren.

– Grundlagen skyddar dig från kroppsliga ingrepp, men sen är frågan vad ditt val att inte vaccinera dig får för konsekvenser på jobbet, säger han.

Om du arbetar i privat eller offentlig sektor kan också påverka kraven din arbetsgivare kan ställa.

Oprövade rättsfall 

Eftersom pandemin har försatt alla i ett helt nytt läge kan vissa frågor inte svaras på enkelt. Till exempel går det inte att säga om en anställd kan bli av med jobbet om personen är ovaccinerad eftersom frågan inte har prövats i någon rättegång.

– I extremfallen så vet vi inte om anställningen kan bestå, för arbetsgivaren har inte bara ett arbetsmiljöansvar för dig som individ och dina kollegor utan också för säkerheten i yrket, för patienter och brukare. Om en ovaccinerad utsätter patienter för risker måste arbetsgivaren göra en avvägning, säger Oskar Pettersson.

Han påpekar samtidigt att verksamheter har kunnat fungera utan covid-19-vaccineringar, vilket talar för att arbetsgivare inte kan kräva att personal ska vaccinera sig. Och även om arbetsgivaren har rätt att ställa frågan om din vaccinationsstatus behöver du inte svara. Men då gäller det att vara medveten om att du kan hamna i knepiga sitsar.

"Skulle kunna bli omplacerade"

Troligtvis kommer de som inte vill berätta om de är vaccinerade och ovaccinerade att behandlas likadant.

– Och de skulle kunna bli omplacerade, inte lättvindigt, men det skulle kunna bli så. Sen har vi redan nu exempel på en medlem som inte vill vaccinera sig, och då kräver arbetsgivare både mask och visir för personen, medan vaccinerade inte behöver ha det. Medlemmen tycker då att hen blir utpekad.

Läs mer: Så många dagar vill vi vara på kontoret framöver

"Särbehandlad inte alltid diskriminerad"

Men att då hävda att man blir diskriminerad är inget som kommer få täckning i lagen.

– Bara för att du är särbehandlad betyder det inte att du är diskriminerad. Diskrimineringslagstiftningen är kopplad till i kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och fyra andra grunder.

Oskar Pettersson är dock övertygad om att vissa frågor kommer att behövas avgöras i rätten.

– Det kommer alltid finnas arbetsgivare som vill tolka lagen snävare och pröva fall.

Läs mer: Oro när kontoren öppnas igen