• Kvinnor i vård och social omsorg är den grupp som i störst utsträckning har fått covid-19 på jobbet.

Arbetsmiljö

Corona på jobbet – helt sjuka smittsiffror

20 augusti 2021

Arbetssjukdomarna har fördubblats under pandemin. Värst drabbade är kvinnor i kommuner och regioner som smittats av corona på jobbet.

Om du skadar på dig i jobbet måste arbetsgivaren anmäla det till Försäkringskassan.

Till arbetsskador räknas flera saker. Det kan vara allt från att du knäcker ryggen vid ett tungt lyft (så kallad arbetsolycka) till att arbetsbelastningen är så hög att du blir sjuk av stress (så kallad arbetssjukdom). Även olyckor till och från jobbet räknas som en arbetsskada.

Arbetssjukdomarna började öka något redan innan pandemin. Bland kvinnor har sociala och organisatoriska orsaker, så som hög arbetsbelastning, blivit vanligast på senare år.

Men sedan kom corona och då exploderade antalet arbetssjukdomar.
Ökningen 2020 var 84 procent, från 10600 till 19500 stycken.

Värst drabbade var kvinnorna, bland dem var ökningen hela 117 procent. I synnerhet blev kvinnor inom vård och social omsorg sjuka i covid-19. Bland männen var ökningen bara 27 procent.

Läs mer: Här är yrkena som är särskilt drabbade

Arbetsskador – så drabbades vi på jobbet

Totalt skedde 122500 arbetsskador år 2020. Dessa delas in i:

  • Arbetssjukdomar: 19500 stycken
  • Arbetsolyckor utan frånvaro: 61400 stycken (Alla typer av arbetsolyckor minskade med 9 procent under pandemin.)
  • Arbetsolyckor med sjukfrånvaro: 33000 stycken (varav 1300 är smitta på grund av covid-19. I början av pandemin var det oklart hur corona skulle rapporteras.)
  • Färdolyckor till och från jobbet: 8600 stycken
  • Dödsfall: 24 stycken.

Källa: Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2020


Relaterade artiklar