• Bengt Westlund, Visions ordförande I Uddevalla och Lotta Olsson, Visions chefsombud i Uddevalla.

Coronaviruset

Vaccinkrav gör det omöjligt att bemanna

24 januari 2022

I en redan pressad bemanningssituation skapar kraven på att endast vaccinerad personal ska få jobba vårdnära problem för enhetscheferna. I Uddevalla kommun har beslutet inte gått att genomföra överallt på grund av personalbrist.

Sunne, Hylte, och Uddevalla kommuner och Region Dalarna är bara några exempel på arbetsgivare som beslutat att enbart vaccinerad personal ska utföra vårdnära arbete. Sedan länge är det på många håll svårt att få tag i folk till äldrevård och LSS och de nya kraven på att all personal ska vara vaccinerad gör det inte lättare för enhetscheferna - oavsett om man tycker att beslutet är bra eller inte.

Svårt få tag i ersättningspersonal

I Uddevalla, där beslutet fattades av socialnämnden redan i oktober, har en del praktiska problem uppstått. Det berättar Lotta Olsson, Visions chefsombud som också själv är chef för ett korttidsboende och familjestöd inom LSS.

– Det har i en del verksamheter varit svårt att få tag i ersättningspersonal för dem som inte är vaccinerade. Dessutom har kontakten med alla ovaccinerade timvikarier avslutats, vilket inte gjort saken lättare, säger hon.

Läs mer: Riktlinjer för dig som chef: Så kan du agera i vaccinfrågan

I Uddevalla var det i december 48 personer som i vanliga fall har vårdnära arbetsuppgifter som inte är fullvaccinerade. Tanken har varit att dessa individer skulle få utföra andra arbetsuppgifter, men i vissa verksamheter har det inte varit möjligt.

Lösningen: snabbtest

– Det har funnits fall där större delen av arbetsgruppen inte varit vaccinerad och då har det inte gått att omfördela arbetsuppgifterna. Alternativet har då varit att stänga verksamheten och det går ju inte när vi har brukare som är helt beroende av våra stödinsatser, säger Lotta Olsson.

Lösningen har blivit att ovaccinerade ska ta ett snabbtest inför varje arbetspass. Alla anställda som jobbar vårdnära bär också munskydd och visir och följer andra riktlinjer om avstånd och spritning av händer och så vidare.

Bengt Westlund, som är Visions ordförande i Uddevalla, säger så här om den uppkomna situationen.

– Det är många enhetschefer som hamnat i en situation som är svår att hantera. Det är typiskt att man fattar ett beslut högre upp i organisationen och sedan lägger över det på cheferna längre att utföra det.

Politiker vill uppmuntra vaccinering

Ordföranden i socialnämnden Stefan Skoglund (S) säger att han har full respekt för att beslutet varit problematiskt att genomföra på sina håll.

– På vissa ställen har det varit enormt svårt att fullfölja, men jag upplever ändå att vi haft en god dialog med cheferna. Att vi tog beslutet handlar också om att skicka en signal att det är viktigt att vaccinera sig till alla som arbetar med gamla och andra personer med skör hälsa.

Läs mer: Vår systertidning skriver om Region Dalarna som är först ut med att kräva vaccinbevis för alla anställda.