• Vad blev det procentuella utfallet för ditt yrke i din kommun/region mellan 2019 och 2021? Fem procent, 20 procent - eller var utvecklingen rentav negativ? Kolla i våra diagram.

Lön och villkor

Lista: Här fick tekniker mest påslag på lönen

25 april 2022

Den procentuella löneutvecklingen för tekniker, ingenjörer och miljöinspektörer varierar kraftigt mellan olika regioner och kommuner. Det visar Tidningen Visions granskning av den senaste lönestatistiken.

Tidningen Vision har specialgranskat utvecklingen mellan 2019 och 2021 för ett antal yrken inom teknik och miljö (se diagram nedan för att hitta ditt yrke).

Läs mer: Vill du höja din lön? Byt jobb

Läs mer: Kvinnlig tekniker jobbar gratis

Ett exempel: Bland de regionanställda IT-teknikerna ökade genomsnittslönen mest i Region Skåne, med 27,1 procent. Det är mer än tre gånger så mycket som i Region Norrbotten, som hamnar på andra plats med 8,1 procent. Den högsta medellönen i kronor räknat har IT-teknikerna i Region Uppsala, som höjde med 7,9 procent till 38 727 kronor.

Personalomsättning påverkar

Sämst gick det för IT-teknikerna i Region Stockholm. Där minskade medellönen med 1 procent mellan 2019 och 2021. Det kan jämföras med löneutvecklingen för yrkesgruppen i hela riket som var 4,3 procent.

En förklaring till det höga utfallet i Skåne och den negativa löneutvecklingen i Stockholm är sannolikt att nyanställda kommit in på en högre (Skåne) respektive lägre (Stockholm) lön än de som slutat.  

 

Yrken som berörs i listorna ovan är:

  • Drifttekniker i kommuner respektive regioner
  • IT-tekniker i kommuner respektive regioner
  • Hälso- och sjukvårdstekniker i regionerna
  • Fastighetsingenjörer i kommunerna
  • Gatu- och parkingenjörer i kommunerna
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna

 


Relaterade artiklar