• Tidningen Vision har lånat sättet att räkna från Lön hela dagen, en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, facken och ­kvinnorörelsens organisationer, som räknat ut kvinnors gratisarbete på jobbet varje år sedan 2012.

Jämställdhet

Kvinnlig tekniker jobbar gratis

4 februari 2022

Kvinnliga tekniker jobbar utan betalning mellan 1,5 och 35 minuter om dagen om man jämför med deras manliga kolleger. Männens medianlön är högre i samtliga teknikeryrken som Tidningen Vision har undersökt.

Kvinnors löner var 9,8 procent lägre än mäns 2020 om man ser till hela arbetsmarknaden. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis i ungefär 45 minuter varje dag i förhållande till männen.

Läs mer: Får du halva kakan eller bara smulor

Läs mer: Så tjänar kvinnor och män i ditt yrke

Riktigt så illa är det inte i de yrken inom teknik och miljö där Vision har medlemmar. Värst är det för kvinnliga drifttekniker vid värme- och vattenverk i regionerna. De jobbar nästan 35 minuter om dagen utan att få betalt om man jämför med deras manliga kolleger. Minst ”gratis” – 1,5 minuter om dagen – arbetar kvinnliga kommunala drifttekniker inom IT (se tabell).

Inte i något av de undersökta Visions­yrkena var kvinnornas medianlön högre än männens 2020.

Stått still i sex år

Tidningen Vision har lånat sättet att räkna från Lön hela dagen, en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, facken och ­kvinnorörelsens organisationer, som räknat ut kvinnors gratisarbete på jobbet varje år sedan 2012.

Det har inte hänt så mycket på sex år i de undersökta yrkena. Undantagen är kommunala brandinspektörer och byggnadsinspektörer där kvinnor 2020 fick betalt för nästan en kvart mer än 2014, och driftteknikerna vid regionernas värme- och vattenverk där det kvinnliga gratis­jobbandet ökade med nästan en halvtimme under perioden.


Relaterade artiklar