• Inflationstakten var 4,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Vad den kommer att vara när året är slut är det ingen som vet.

Lön och villkor

Kriget i Ukraina gör lönerna mindre värda

8 april 2022

Nu sjunker värdet på våra pengar – och köpkraften. I år kan reallönerna minska för första gången på många år.

Lönerna har ökat mer än inflationen i Sverige sedan 1995, med några smärre undantag. Det innebär att de pengar vi tjänat på vårt arbete har räckt till mer för varje år – i princip.

Stora skillnader i landet - inom samma yrke

Här hittar du den senaste lönetatistiken - yrke för yrke

Reallönerna ökade ända fram till oktober förra året men då började inflationen stiga som en följd av högre energipriser. Trots detta ökade köpkraften med 0,3 procent sett till hela 2021.

– Prognosen för i år var att elpriserna skulle sjunka ganska kraftigt i höst så att vi skulle kunna få reallöneförstärkningar även 2022, säger Petter Hällberg, nationalekonom på Medlingsinstitutet.

Men sedan kom Ukrainakrisen och prognosen fick kastas i papperskorgen.

– Priset på olja och el rusar vilket drabbar både löntagare och den löne­ledande industrin, vi har en spannmålskris på ingång som kommer att höja matpriserna. Allt detta påverkar reallönerna negativt, säger Petter Hällberg.

Riksbanken har som uppgift att hålla inflationen stabil, runt 2 procent, men inflationstakten hamnade på 4,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året, enligt statistik från SCB.

Vad den kommer att vara när året är slut är det ingen som vet.