• Inflationstakten var 4,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Vad den kommer att vara när året är slut är det ingen som vet.

Lön och villkor

Kriget i Ukraina gör lönerna mindre värda

8 april 2022

Nu sjunker värdet på våra pengar – och köpkraften. I år kan reallönerna minska för första gången på många år.

Lönerna har ökat mer än inflationen i Sverige sedan 1995, med några smärre undantag. Det innebär att de pengar vi tjänat på vårt arbete har räckt till mer för varje år – i princip.

Reallönerna ökade ända fram till oktober förra året men då började inflationen stiga som en följd av högre energipriser. Trots detta ökade köpkraften med 0,3 procent sett till hela 2021.

– Prognosen för i år var att elpriserna skulle sjunka ganska kraftigt i höst så att vi skulle kunna få reallöneförstärkningar även 2022, säger Petter Hällberg, nationalekonom på Medlingsinstitutet.

Men sedan kom Ukrainakrisen och prognosen fick kastas i papperskorgen.

– Priset på olja och el rusar vilket drabbar både löntagare och den löne­ledande industrin, vi har en spannmålskris på ingång som kommer att höja matpriserna. Allt detta påverkar reallönerna negativt, säger Petter Hällberg.

Riksbanken har som uppgift att hålla inflationen stabil, runt 2 procent, men inflationstakten hamnade på 4,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året, enligt statistik från SCB.

Vad den kommer att vara när året är slut är det ingen som vet.