• Tidningen Vision har samlat in uppgifter om medellönerna för 21 Visionsyrken i kommunerna och 15 i regionerna. Statistiken visar tydligt att medellönen inte bara skiljer sig mellan yrken utan ännu mer mellan landsändar inom ett och samma yrke.

Lön och villkor

Vill du höja din lön? Byt jobb

8 april 2022

Det ­skiljer tusenlappar i lön mellan olika delar av landet. Nu kan du kolla hur du ligger till. ­Tidningen Vision har kartlagt lönerna i Sveriges alla kommuner och ­regioner.

Anna Enström höjde sin lön med 7 000 kronor när hon förra våren sade upp sig från jobbet som familjerättssekreterare i Kalix och började pendla till Haparanda fem mil bort.

Alt-textAnna Enström

– Löneläget är högre i Haparanda men jag bytte befattning också – till socialsekreterare på avdelningen för barn och familj. Jag var inte nöjd med min lön när jag arbetade inom familjerätten, berättar hon.

Läs mer: Kriget i Ukraina gör lönen mindre värd

Privata skäl har gjort att hon sedan ett par månader åter jobbar i Kalix, på motsvarande befattning som i Haparanda. I slutändan blev det knappt ett år långa pendlingsåret en vinstaffär.

– Jag fick gå ner 500 kronor i lön när jag kom tillbaka, jämfört med vad jag hade i Haparanda, men jag är nöjd, säger Anna Enström.

Tidningen Vision har samlat in uppgifter om medellönerna för 21 Visionsyrken i kommunerna och 15 i regionerna. Statistiken visar tydligt att medellönen inte bara skiljer sig mellan yrken utan ännu mer mellan landsändar inom ett och samma yrke.

Skillnaderna är större mellan kommunerna än regionerna. Mest sammanpressat är det för regionernas receptionister och telefonister. Där skiljer det knappt tre tusenlappar mellan den region som betalar mest respektive minst.

Att lönen kan skilja så mycket i ett och samma yrke har flera förklaringar.
När anställda går i pension eller slutar av andra skäl ska de ersättas av nya medarbetare som kan få högre eller lägre lön beroende på ålder, kompetens och marknadsläget på orten. Denna personalomsättning kan göra att lönerna ökar mer än det som fastställts i centrala eller lokala kollektivavtal, så kallad löneglidning. Är det få anställda i en yrkesgrupp ger löneglidningen ett stort utslag på medellönen.

Storstadsregionerna är överrepresenterade i toppen på lönelistorna. Här finns till exempel Tyresö i Stockholms län.

– Vi har svårt att rekrytera vissa specialistkompetenser, bland annat inom samhällsbyggnad. Näringslivet och kommunerna runtomkring konkurrerar om samma kompetens och det driver upp lönerna, säger Patrik Isolehto, förhandlingschef i Tyresö kommun.

Alt-textPatrik Isolehto

Tidningen Vision har också tittat på löneutvecklingen mellan 2019 och 2021. Den genomsnittliga ökningen för hela riket varierar mellan 3,1 och 6,6 procent beroende på yrke men på flera håll har olika yrkesgrupper fått betydligt mer. I Tyresö har medellönen för ekonomiadministratörerna och personal- och löneadministratörerna samman­taget ökat med 7,7 procent och för handläggarna med 7,9 procent mellan de två åren.

– Det är lätt för folk att pendla och byta jobb i Stockholmsområdet och att lönen ökat mer än i avtalet kan bland annat bero på löneglidnings­effekter. Kommunen har inte gjort någon medveten satsning på dessa grupper, säger Patrik Isolehto.

Även utanför storstäderna kan arbetsgivare tvingas betala. Region Gotland började för tre år sedan satsa strategiskt på att få upp lönerna i yrken där det är svårt att behålla och rekrytera medarbetare. Ökningen har skett från en låg nivå och beror på att regionen blödde personal till andra arbetsgivare.

– Den som bytte till annan arbetsgivare på ön kunde höja sin lön med flera tusen kronor, säger Ann-Sofie Möller, HR-strateg i Region Gotland.

Förra året anslogs 76 miljoner till den ordinarie lönerevisionen (vilket motsvarade 2,17 procent i löneökningar). Därutöver gick 18 miljoner kronor till de prioriterade grupperna. Man fortsätter extrasatsa i år och nästa år, enligt regionens strategiska plan och budget.

Av Visions medlemsgrupper har bland annat löneassistenter och personal- och HR-handläggare omfattats, och i år görs en satsning på kommunikatörer och behandlingsassistenter inom beroendevården, enligt Anna Gynning, vice ordförande för Vision i Region Gotland.

– Ett partsgemensamt arbete har påbörjats, med intentionerna att vi ska få vara mer delaktiga i prioriteringsarbetet. I några förvaltningar har vi kommit igång med så kallade lönegrupper men det återstår arbete innan vi kan se resultat. Det gäller att gå från prat till handling, säger hon.

Åter till Kalix. Visionsordförande Kristina Henriksson är väl medveten om att kommunen ­­ligger under rikssnittet i de flesta av de granskade yrkesgrupperna och tusentals kronor efter storstäderna.

– Vi får försöka konkurrera med andra fördelar – vi har till exempel kortare arbetstid från mitten av maj till mitten av september, säger hon.

I år yrkade Vision på att enhetschefer i äldreomsorg och socialtjänst samt administratörer skulle prioriteras i löneöversynen.

– Administratörerna halkar efter och jag tror aldrig de har blivit satsade på. Men vi fick inte gehör för kraven, säger Kristina Henriksson. 

Läs även: Missnöjd med nya lönen - kan jag protestera?