Förbundsmöte 2020

Vilka är de viktigaste motionerna?

23 september 2020

Fler möjligheter för förtroendevalda att få psykosocialt stöd vid tuffa fall, förbättrad arbetsmiljö för biblioteksanställda och sextimmarsdag. Motioner som dessa ska diskuteras på Visions förbundsmöte som drar i gång på torsdag 24 september.

Under mötet, som pågår fram till och med den 26 september, bestäms vilken inriktning Vision ska ha i sitt arbete och vilka frågor som förbundet ska driva de kommande åren. För första gången hålls förbundsmötet digitalt och diskussionerna har redan dragit i gång. Förbundsmötet är Visions högsta beslutande organ och i år samlas över 250 ombud från hela landet.

Vad är ett förbundsmöte?

  • Visions högsta beslutande organ där inriktningen på förbundets arbete och vilka frågor som ska prioriteras under de kommande åren slås fast.
  • Hålls vartannat år, däremellan hålls ett årsmöte.
  • Avdelningarna skickar ett antal ombud enligt en särskild mandatfördelning.

Tidningen Vision bad tre som kommer att delta på förbundsmötet att berätta om vilken fråga som de tycker är viktigast.

Charles Smalldridge Virgo, Vision Stockholms stad:

Enkät02_Charles.jpg

– Frågan om sextimmarsdag tycker jag är viktigast, eftersom arbetslivet förändras och om vi ska ligga i framkant så bör vi driva på en förkortning. Psykisk ohälsa och stress i samhället är ett växande problem och jag tror att en förkortning av arbetstid skulle kunna bidra till friskare arbetsplatser och göra att fler människor får större möjligheter att få ihop livspusslet. Om man tänker på de åtta timmar vi jobbar per dag i dag så kom den regeln till när arbetslivet såg annorlunda ut. Jag tror att framtidens medarbetare ställer andra krav om att inte bara sitta av sina timmar på jobbet. De kommer kräva mer flexibilitet i arbetslivet.

Gunvi Dahlström, Vision region Jämtland Härjedalen:

Enkät01_Gunvi.jpg– Jag tänker att motion 67 om psykosocialt stöd till oss förtroendevalde är viktig. Vi kan behöva hantera rätt tuffa ärende med mycket personlig tragedi. Det är klart att man kan ventilera fall med Vision Direkt och andra i ens styrelse, men ibland behöver vi mer än så. Vissa fall påverkar en ganska tungt och man bär med sig dem länge.

Rumi Uygul, Vision region Jönköpings län:

Enkät03_Rumi.jpg– Det är motion nummer 17, den om sextimmarsdag. Den är så klart viktigast, för vi är så himla stressade i dag och man skulle kunna dela på jobbet. Jobbar vi färre timmar hinner vi både med familj och livet.

Totalt har 79 motioner kommit in till förbundsmötet. I listan nedan kan du läsa om några av dem.

 


Relaterade artiklar