• Helena Hellashjärta.

Förbundsmöte 2020

Vill se högre krav på aktivitetskontor

24 augusti 2020

Facket bör ställa högre krav på aktivitetskontor, tycker Vision Göteborg som skrivit en motion till Visions förbundsmöte.

För mycket ljud och svårt att koncentrera sig. Tio procent av befolkningen har någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och klarar inte att sitta i aktivitetsbaserade kontor. Det här tar arbetsgivarna inte hänsyn till och nu måste facket agera, skriver Vision Göteborg i en motion.

– Det här har varit en het potatis ganska länge. Aktivitetsbaserat är i dag etablerat här i Göteborg och i hela Sverige. Nu börjar vi få till oss signaler på att det inte fungerar, säger Helena Hellashjärta, som sitter i mångfalds­rådet som står bakom motionen.

Vad är det som inte fungerar?

– Det vi har reagerat över är att vissa arbetsgivare inte ens funderar över att kanske tio procent av de anställda kan ha fysiska eller psykiska funktionshinder. De tänker att de får ta problemen när de kommer, men när allt är klart så finns inget utrymme för några anpassningar eller eget rum.

Läs mer: Årets förbundsmöte blir digitalt

Vill att Vision driver frågan om aktivitetsbaserat

Det kan handla om problem med att hantera ljud, svårigheter att bära runt på sina saker på grund av rörelsenedsättning, doftallergi, migrän med mera.

– Du kanske har haft en stroke eller har adhd och behöver lugn och ro. I dag är det personerna som inte fungerar som blir ett problem. De blir våra ärenden och så ska det inte vara.

Helena Hellashjärta skriver i motionen att Vision bör driva frågan om att aktivitetsbaserade arbetsplatser ska vara anpassade för alla. Vision bör också trycka på arbetsgivarna att de ska göra riskbedömningar i ett tidigare skede vid införande av aktivitetsbaserat.

Vad kan facket göra?

– Vision måste vara med från början och ställa krav på en ordentlig riskbedömning som följs upp. Här i Göteborg kommer facket in i ett ganska sent skede när planeringen redan är färdig och huset håller på att byggas.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att bifalla motionen.

Läs mer: Helena Hellashjärta har även skrivit en motion som berör chefer och åldersmedvetet ledarskap. Läs en artikel på Chefen i fokus.se.