• Reagan Andersson vill att förtroendevalda erbjuds samtalsstöd.

Förbundsmöte 2020

Kräver samtalsstöd för förtroendevalda

12 augusti 2020

Att vara fackligt engagerad är ofta psykiskt krävande. Därför bör Vision erbjuda samtalsstöd till förtroendevalda. Det tycker en rad Visionsavdelningar i västra Sverige.

Artikeln uppdaterades 28 sep 2020

Den som är fackligt förtroendevald har ett viktigt, roligt men även ett stundtals psykiskt påfrestande uppdrag. Det menar Reagan Andersson, kurator på socialförvaltningen och ordförande i Stenungssundsavdelningen.

– Vi träffar ofta människor i kris och deras historier kryper under skinnet. Det tror jag de flesta som jobbar fackligt kan vittna om, säger han.

Reagan Andersson menar att alla har olika förutsättningar att hantera detta.

– Det kan vara svårt att härbärgera människors dåliga mående och ångest. För att klara det behöver man stöd och handledning. Jag jobbar själv med behandlande samtal och därför är det här en fråga som ligger mig nära om hjärtat, säger han.

Hamnar i kläm

Det kan också vara så att man som fackligt förtroendevald ställs inför svåra situationer där man kläms mellan motstridiga intressen eller så är samtalsklimatet med arbetsgivaren dåligt.

Att erbjuda professionellt samtalsstöd för fackligt förtroendevalda blir då ett sätt att motverka att dessa personer bränns ut eller lämnar sina uppdrag i förtid, anser han.

– Jag hör ofta från fackliga kolleger att man har för mycket att göra och sitter över på kvällarna med det fackliga arbetet. Det finns en rädsla för att om man beklagar sig över det inför arbetsgivaren kan man bli ombedd att minska ner eller sluta med det fackliga uppdraget. I en sådan situation kan det vara svårt att be arbetsgivaren om samtalsstöd, säger han.

Därför motionerar Stenungssundsavdelningen nu tillsammans med en rad avdelningar (Vänersborg, Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet och Mellerud) om att Vision bör ta fram en modell för att erbjuda professionellt samtalsstöd för förtroendevalda som av olika anledningar inte vill eller kan få detta av sin arbetsgivare. De tycker också att Vision generellt sett bör ta ett större ansvar för de förtroendevaldas psykosociala situation.

Förbundsstyrelsen positiv till ny tjänst

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar på motionen att det redan i dag finns möjlighet för förtroendevalda att få stöd i uppdraget via Visions telefonrådgivning Visions direkt, men håller med om att det kan finnas behov av ytterligare stöd.

För att tillgodose detta är förbundsstyrelsen beredd att ta fram en tjänst som liknar den som alla medlemmar har i dag som är kopplad till försäkringsbolaget Skandia. Via den kan medlemmar exempelvis få möjlighet att prata med en psykolog.

Beslut om detta kommer att fattas på förbundsmötet, som är Visions högst beslutande organ. Det hålls i slutet av september i år.

Detta beslutade förbundsmötet

Beslut om motion nr 66 "Stöd till förtroendevalda":

Vision tar fram en modell för att erbjuda professionellt samtalsstöd till förtroendevalda som av olika anledningar inte vill eller kan få detta via sin arbetsgivare.


Relaterade artiklar