• Linda Nilsson.

Förbundsmöte 2020

Kräver minst 25 000 i månaden

22 september 2020

En lön på 25 000 kronor borde vara minimum för Visions medlemmar. Det anser Linda Nilsson, fackligt förtroendevald på Länstrafiken i Kronoberg. Därför har hon motionerat till Visions förbundsmöte om att en låglönesatsning bör göras.

Artikeln uppdaterades 28 sep 2020

Att tjäna under 25 000 kronor i månaden före skatt innebär att man inte kan unna sig sådant som många anser vara normalt när man har ett jobb. Det berättar Linda Nilsson, kundinformatör och fackligt förtroendevald på Länstrafiken i Kronoberg som själv har en lön under 25 000.

– Det känns tråkigt att känna sig begränsad och att aldrig kunna unna sig något extra utan att försaka något annat livsnödvändigt, säger hon och fortsätter:

– Det här handlar egentligen om alla människors lika värde, att alla ska känna att de är värdefulla och har en skälig levnadsstandard, säger hon.

För att komma till rätta med problemet föreslår hon att Vision centralt ska driva på för en satsning på de lägst betalda medlemsgrupperna i Vision. Om alla löner sattes till minst 25 000 kronor i månaden skulle den individuella lönesättningen fungera bättre eftersom det procentuella påslaget då får en större effekt, menar hon.

– I dag finns ett utbrett missnöje med den individuella lönesättningen bland dem med låga löner. Men om man skulle satsa på att höja de lägsta lönerna skulle modellen fungera bättre och missnöjet minska. Dessutom är jag hundra procent säker på att många som väljer att inte vara med i facket i dag skulle gå med, säger hon.

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar på motionen att en låglönesatsning är en fråga som bör hanteras lokalt och att förbundets roll centralt är att ge de lokala fackliga företrädarna så goda förutsättningar som möjligt. Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsmötet att avslå motionen.

Visions förbundsmöte hålls digitalt den 24:e till 26:e september.

Detta beslutade förbundsmötet

Beslut om motion nr 39 "Låglönesatsning för de som har minst":

Motionen avslås.