• Gustav Hadin tror att många arbetsgivare har satt i system att använda provanställningar på ett sätt som inte var tanken med lagen. Med sin motion vill han verka för att de inte används som kryphål för diskriminering – oavsett diskrimineringsgrund.

Förbundsmöte 2020

Gustavs provjobb avbröts på grund av migrän

15 september 2020

Arbetsgivaren avbröt migrändrabbade Gustav Hadins provanställning innan den knappt hade börjat. Nu har han skrivit en motion till Visions förbundsmöte om att förbundet bör säga nej till anställningsformen.

Vänersborgsbon Gustav Hadin är utbildad fritidsledare och tog förra året sin kandidatexamen i sociologi. Året dessförinnan skulle han börja jobba på ett behandlingshem i Statens institutionsstyrelses regi. Det var en provanställning.

Han har kronisk migrän och skulle precis inleda en ny behandling mot sjukdomen när han började sitt nya jobb. Under introduktionen var han sjuk och hemma ett par dagar. Då meddelade arbetsgivaren att han inte skulle få fortsätta.

– Jag hade varit öppen med min migrän när jag sökte jobbet och arbetsgivaren hade pratat om det med mina referenser. De visste att jag skulle inleda en behandling och att jag sannolikt skulle bli bättre om de bara avvaktade en eller två veckor. Trots detta avbröt de anställningen. Det sas inte rakt ut men det var tydligt att det berodde på att jag sjukskrev mig, säger Gustav Hadin, som har hört flera liknande berättelser från andra med migrän.

Läs mer: Reportage om migrän - en åkomma som över en miljon svenskar har

Sätts ur spel

Diskrimineringslagstiftningen tillämpar omvänd bevisbörda, vilket innebär att det är arbetsgivaren som ska kunna visa att en anställd inte diskriminerats. Men den omvända bevisbördan sätts ur spel vid provanställningar vilket gör att det blir svårt för facket och Diskrimineringsombudsmannen att driva ärenden i tvisteförhandling eller domstol.

– Grejen med provanställingar är ju att man inte behöver ge något skäl till att de avbryts, säger Gustav Hadin.

– Det gjorde mig extra irriterad att det var en offentlig arbetsgivare som gjorde så här, de borde ju gå före. Jag tänkte att det är lika bra att jag skriver en motion så att i alla fall mitt fackförbund verkar för att provanställningar inte används som kryphål för diskriminering, tillägger han.

Används som genväg

Han tog kontakt med Vision Göteborg för att få hjälp att skriva motionen. I slutändan blev det så att han och Vision Göteborgs mångfaldsråd skrev varsin snarlik motion till förbundsmötet.

Helena Hellashjärta sitter i mångfaldsrådet. Hon tycker inte att provanställningar är en bra anställningsform och anser att de borde diskuteras mer.

– Jag är helt övertygad om att de används som genväg av arbetsgivare som anställer folk som de egentligen inte vill ha, för att bemanna upp verksamheten under kortare perioder. Det kan drabba både personer med funktionsvariationer, med utländsk bakgrund och ungdomar, säger hon.

Bör bevakas bättre

I sitt yttrande skriver förbundsstyrelsen att Visions ståndpunkt är att provanställningar ska användas så lite som möjligt och att man lokalt kan bli bättre på att bevaka att de inte missbrukas.

Gustav Hadin söker nu jobb samtidigt som han läser kursen ”kompetens, lärande och IKT i arbetslivet” på distans vid Umeå universitet.

– I många fall kan säkert provanställningar vara till nytta för båda sidor, men jag tror absolut att de överutnyttjas, säger han.

Visions förbundsmöte hålls 24-26 september.

Ska finnas behov av tillsvidareanställd

Bestämmelsen om sex månaders provanställning infördes i lagen 1982.

En motivering var att en arbetsgivare kan behöva pröva om en arbetssökande klarar jobbet, utan att vara bunden av uppsägningstider. Den andra motiveringen var att provanställningar ökar svagare gruppers möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Utgångspunkten är att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning.

Varken arbetsgivaren eller den anställde behöver ange några skäl för att avsluta en provanställning, Men arbetsgivaren måste ge besked minst två veckor i förväg om anställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning.

I flera av Visions centrala kollektivavtal föreskrivs en månads uppsägningstid istället för lagens varsel på två veckor.