• Vision i Kalmar med Maj-Lis Lindberg i spetsen, vill att man ska kunna få ledigt även när en god vän går bort.

Förbundsmöte 2020

Förslag: Vidga begreppet nära anhörig

9 september 2020

Man borde ha rätt till betald ledighet när en nära vän dör. Det tycker Visions Kalmaravdelning, som har skrivit en motion till förbundsmötet.

Artikeln uppdaterades 28 september

– I dag ser familjebildningarna väldigt annorlunda ut och det är inte ovanligt att det blir diskussioner om vem som räknas som nära anhörig. Det är svårt både för chefer och medlemmar att tolka begreppet, säger Maj-Lis Lindberg ordförande i Kalmaravdelningen.

– Därför vill vi mjuka upp skrivningen till att det handlar om nära anhörig eller annan person som står personen nära. För vissa kanske det är en moster eller en vän. Det avgörande bör vara att om jag som person anser att den här människan är viktig för mig och står mig nära.

Risken att det skulle missbrukas är liten tror Maj-Lis Lindberg eftersom det handlar om så få dagar per år man har rätt att vara ledig.

Enligt Visions avtal med arbetsgivarorganisationen SKR har man rätt till tio dagars betald ledighet vid nära anhörigs sjukdom eller bortgång (§ 32 i AB). Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor-och farföräldrar.

I andra närliggande avtal finns en vidare krets angiven i motsvarande bestämmelse. Till exempel i ett av Vision branschavtal med Sobona finns en lite vidare definition av nära anhöriga: ”Med nära anhörig avses make, maka, sambo, eller person man lever tillsammans med i partnerskapsförhållande, barn (även adoptiv- och fosterbarn), föräldrar (även adoptiv- och fosterföräldrar), syskon, svärföräldrar, barnbarn, mor- och farföräldrar samt personer i föräldrars ställe”

Förbundsstyrelsen håller i stort sett med om innehållet i motionen och svarar att frågan är uppe till diskussion i avtalsgrupperna.

Årets förbundsmöte hålls digitalt i slutet av september i år.

Detta beslutade förbundsmötet

Beslut om motion 47: Enskild angelägenhet AB §32

Under 2020 års avtalsrörelse har frågan om anhörigkretsen i § 32 hanterats i avtalsgruppen inom HÖK.

Avtalsgruppens slutsats var att en förändring av personkretsen vore positiv och ett yrkande om inflytande över arbetstidens omfattning och förläggning ansågs rymma även denna frågeställning.

Förbundsmötet beslutade att anse motionen besvarad.