• Vision Göteborg vill gå länge än diskrimineringslagstiftningen.

Förbundsmöte 2020

Vill ha avtal som vapen mot sexuella trakasserier

14 september 2020

Lagen är tandlös och därför bör Vision teckna kollektivavtal mot sexuella trakasserier. Det föreslår Vision Göteborg i en motion till förbundsmötet.

I sin motion skriver Vision Göteborg att ”vårt mål med att teckna fackliga avtal är att de ska vara bättre än lagen. Vad gäller sexuella trakasserier skulle ett avtal med enkelhet skapa större tydlighet och ge ett bättre skydd än lagen”.

Men förbundsstyrelsen, som föreslår att motionen avslås, skriver i sitt svar att arbetsgivare snarare ska arbeta ”aktivt med Diskrimineringslagens aktiva åtgärder”.

TV 03 2020_Hilda Johansson.jpg

Hilda Johansson, som står bakom motionen, tycker inte lagstiftningen är tillräcklig tydlig.

– Inte ens Diskrimineringsombudsmannen kan definiera vad aktiva åtgärder innebär. Bland annat menar de att storleken på företaget och ekonomin får påverka om vad som är rimligt att kräva i arbetet mot sexuella trakasserier, säger hon.

I sitt svar skriver förbundsstyrelsen att ett avtal som sträcker sig längre än lagen skulle vara ointressant för arbetsgivare. Men det håller inte Hilda Johansson med om.

– Det är klart det inte stämmer. Det är 2020 och efter #metoo. Det är klart att arbetsgivare har att vinna på att arbeta mot sexuella trakasserier på sina arbetsplatser, det handlar om deras varumärke. Våra arbetsgivare har tecknat avtal om semester, arbetsvillkor, lön och så vidare som är bättre än lagen. Varför ska det per automatik vara annorlunda med arbetet mot sexuella trakasserier?, undrar hon.

Förbundsstyrelsen vill däremot kommunicera kring vad facket kan göra mot sexuella trakasserier och ta fram utbildningar till förtroendevalda.

"Skulle ge bäring på samhället i stort"

Hilda Johansson nämner att hon känner till att andra fackförbund har visat intresse för att ta fram kollektivavtal mot sexuella trakasserier och menar att det hade funnits stora samhällsvinster om även Vision visat intresse.

– Det skulle ge bäring på samhället i stort, inte bara på arbetsplatser, och påverka synen på allt från våldtäkt till mansnormen. Jag är förvånad över att förbundet inte nappar direkt, säger hon.

Beslut om motionen kommer att fattas på Visions förbundsmöte, som pågår 24-26 september.


Relaterade artiklar