Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två kollegor samtalar.

Visions organisation

Vision är en medlemsstyrd demokratisk organisation som drivs och utvecklas av medlemmarna. Medlemmarna driver den lokala verksamheten genom avdelningar och klubbar, och det finns också nationell och regional verksamhet som drivs av Visions kansliorganisation.

Medlemmarna driver Vision

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk.

Beslutsorgan: kongress och förbundsråd

Från och med 2024 håller Vision förbundskongress vart fjärde år, och förbundsråd mellan kongresserna. Kongress och förbundsråd är Visions högsta beslutande organ och har till uppgift att utveckla förbundets gemensamma politik, verksamhet och organisation.

Tidigare var förbundsmötet Visions högsta beslutande organ och hölls vartannat år.

Kongress och förbundsråd

Lokala avdelningar och klubbar

Förbundets lokala verksamhet bedrivs i avdelningar och klubbar. Avdelningarna och klubbarna har bildats av Visions medlemmar: utgångspunkten är en avdelning eller klubb per arbetsgivare. I stora avdelningar finns ibland även underavdelningar, så kallade sektioner.

Avdelningen eller klubben håller kontakten och sköter förhandlingar med arbetsgivaren. Det kan handla om många olika typer av förhandlingar om lön, arbetsmiljö och villkor på arbetsplatsen.

En avdelning ordnar också med facklig utbildning för medlemmar, Vision-ombud och styrelser. Visions regionala center har hand om utbildningarna för klubbar.

Det fackliga arbetet i avdelningen eller klubben leds av en styrelse. Styrelsen väljs vid årsmötet. Då väljs också revisor och valutskott. 

Vision-ombud

På många arbetsplatser finns Vision-ombud. Ombudens roll är att lyssna på vad som kan och behöver förändras på arbetsplatsen.

Lokalt fackligt arbete

Hitta avdelningar och klubbar

Vision-ombud

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att leda och offensivt utveckla förbundets verksamhet i överrensstämmelse med stadgar och de beslut som fattas av förbundsmötet (från och med 2024 de beslut som fattas på kongressen). Förbundsstyrelsen beslutar om kansliets verksamhetsplan och budget.

Förbundsstyrelsen väljs vid kongressen. 

Förbundsordföranden

Förbundsordföranden leder förbundets verksamhet mellan förbundsstyrelsens sammanträden, representerar förbundet och står framför allt för ett övergripande fackligt ledarskap inom förbundet. Förbundsordföranden är ytterst ansvarig för verksamheten i Vision och ansvarig för kansliorganisationen.

Ordföranden tillsammans med förste och andre vice ordförande utgör förbundsstyrelsens presidium.

Förbundsstyrelsen

Kansliorganisation

Visions kansliorganisation består av ett kansli med anställda ombudsmän och andra experter. De finns på Visions resurscenter i Stockholm och på sju center som har hand om geografiska område.

Kansliets anställda har i uppgift att utgöra samarbetspartners, utföra beredande arbete och stödja förtroendevalda och medlemmar.

Visions kansliorganisation leds av en kanslichef som har det övergripande ansvaret för kansliet.

Kansli

Resurscenter

Visions center

A-kassan Vision – en fristående organisation

A-kassan Vision är en fristående organisation från fackförbundet Vision. Båda organisationerna vänder sig till samma medlemmar, det vill säga tjänstepersoner inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. A-kassan Vision har sitt kontor i Stockholm.

A-kassan betalar ut ersättning vid arbetslöshet enligt bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Om du har frågor om a-kassa inom Visions yrkesområden kan du vända dig till A-kassan Vision.

A-kassan Vision (akassanvision.se)

A-kassan och Vision – så fungerar det

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss