Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • En robot och en bärbar dator, illustration.

Rapport: Fackliga perspektiv på AI - möjligheter och utmaningar

2024-01-17

I den nya rapporten "Fackliga perspektiv på AI - möjligheter och utmaningar" får du som är förtroendevald i Vision en sammanfattning av vad AI är, vilka möjligheter och utmaningar som finns, vad som är viktigt att vi som facklig organisation tar ansvar för och vad du som förtroendevald behöver tänka på.

Fakta

VAD ÄR AI?

AI är en förkortning för artificiell intelligens. Det är ett samlingsnamn för en rad olika teknologier som försöker få datorprogram att fungera mer likt en människa. Det handlar till exempel om att kunna resonera och planera, förstå vanligt språk, kunna lära sig av data, känna igen mönster och lägga ihop flera olika intryck för att komma fram till en slutsats.

Källa: Internetstiftelsens webbplats

AI (artificiell intelligens) har på senare år blivit en allt viktigare del av samhällsutvecklingen och arbetslivet. Visions medlemmar finns på många olika arbetsplatser där AI är, och kommer bli, en allt större del av lösningarna på nuvarande och framtida utmaningar. Visions förtroendevalda behöver därför vara aktiva och se så att AI-användning inte leder till diskriminering eller ojämlikheter på arbetsplatserna. Det är också viktigt att arbeta för att medlemmarna ska få tillgång till utbildning och kompetensutveckling för att möta de förändringar som AI kan medföra på arbetsmarknaden.

Vision har därför tagit fram en rapport om AI för dig som är förtroendevald. Rapporten sammanfattar vad AI är, tar upp vilka möjligheter och utmaningar som finns, vad som är viktigt för oss som facklig organisation att ta ansvar för och vad du som förtroendevald behöver tänka på.

Att tänka på för dig som förtroendevald i Vision

Genom att du är aktiv i frågorna tillsammans med din lokala arbetsgivare kan vi säkerställa att våra medlemmars intressen och rättigheter skyddas och att medlemmarna är delaktiga i utvecklingen.

Vision ska bidra till att säkerställa att AI används på ett sätt som både gynnar anställda och bidrar till kloka lösningar på de arbetsplatser där vi finns. Det är därför viktigt att vara proaktiv och involverad i diskussioner om AI för att påverka implementeringen positivt.

Tips för hur du kommer i gång och vad du kan tänka på i
din roll som ombud på arbetsplatsen:

 •  Förstå AI-teknologin och dess påverkan.
  Skaffa dig en grundläggande förståelse för vad AI är. Kanske har arbetsgivaren information eller så kan du använda några av de lästipsen som finns i Visions rapport.
 • Identifiera områden där AI används idag eller kan användas framåt.
  Samarbeta med arbetsgivaren och HR för att identifiera de områden där AI-teknologin finns idag eller föreslås införas framöver. Tänk på att det kan finnas många medlemsgrupper och arbetsuppgifter som påverkas, exempelvis administrativa uppgifter för en administratör eller
  beslutsstöd för handläggare eller chefer. Kan det rentav uppstå nya yrkesgrupper till följd av AI?
 • Säkerställ medlemmarnas inflytande.
  Vid införande av nya AI-system ska medlemmarnas synpunkter tas tillvara och du som förtroendevald ska ges möjlighet att vara delaktig. Ställ också krav på de olika aspekterna som lyfts i rapporten vid upphandlingar. Använd vår modell för samverkan för att prata AI.
 • Kräv utbildning.
  Det är viktigt att arbetsgivaren planerar för utbildning och kompetensutveckling för anställda som påverkas av AI. Detta är viktigt för att säkerställa att de kan hantera och dra nytta av teknologin.
 • Kommunicera med medlemmarna.
  Det är viktigt att ha en kommunikation med medlemmarna kring möjligheter och risker med införande av olika AI-system. Ta med medlemmarnas synpunkter i dialog med arbetsgivaren.
 • Var delaktig i implementering.
  Se till att arbetsgivaren följer de överenskomna villkoren.
 • Rapportera och utvärdera.
  Var även aktiv i att utvärdera införandet av AI på arbetsplatsen, så att medlemmarna inte drabbas negativt. Anpassa frågorna och strategierna för att lyfta olika saker med arbetsgivaren, då det kan vara nya möjligheter eller utmaningar som dyker upp och behöver hanteras
 • Omvärldsspana.
  Var aktiv i omvärldsspaning och försök vara lösningsorienterad och hitta möjligheter med AI som underlättar medlemmarnas arbete i vardagen. Om möjligt, utse någon förtroendevald som vill ha ett extra ansvar för att hålla koll på AI frågorna.
 • Återkoppla.
  Återkoppla dina upplevelser och goda exempel till ditt center så att fler kan få del av ert arbete. Tillsammans gör vi varandra bättre!

Rapporten finns som pdf här:

Fackliga perspektiv på AI - möjligheter och utmaningar

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss