Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Porträtt på man
    Björn Cardenas är arbetsmijöstrateg på Vision

Ta tempen på arbetsmiljön

2024-01-19

Arbetsmiljön är viktig för de anställdas trivsel och mående och just arbetsmiljö på våra arbetsplatser är ofta en av anledningarna till att engagera sig som förtroendevald. Genom olika insatser kan man arbeta för att förbättra arbetsmiljön men hur ser man att förändringarna gjort skillnad?

Vision har tagit fram en arbetsmiljöenkät som du som förtroendevald och skyddsombud kan använda för att ta tempen på arbetsmiljön på er arbetsplats. Den som varit drivande i arbetet med enkätverktyget är Björn Cardenas, arbetsmiljöstrateg. Vi ställde ett par frågor till honom om det nya enkätverktyget.

Vad är Visions arbetsmiljöenkät?

Vision genomförde för några år sedan en stor arbetsmiljöundersökning där cirka 10000 medlemmar svarade. Visions lokala arbetsmiljöenkät kan man säga är nästa steg och är en digital enkät som bygger på ett urval av frågor från denna undersökning. Den lokala enkäten kan till skillnad från den nationella undersökningen användas på den enskilda arbetsplatsen eller hos en arbetsgivare för att få en bättre bild av hur arbetsmiljön ser ut på just den arbetsplatsen.

Vem kan använda den och när?

Enkäten kan användas av skyddsombud utsedda av Vision tillsammans med övriga aktörer, så som chef eller andra skyddsombud, i det lokala arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen eller av förbundets förtroendevalda i en avdelning för att undersöka eller följa upp medlemmarnas arbetsmiljö.
Möjligheten att göra denna undersökning är inte tidsbestämd så enkäten kan göras när det passar verksamheten och kan även användas för att exempelvis följa upp tidigare års resultat om man gör denna enkät kontinuerligt.

Hur gör man om man vill ta tempen på arbetsmiljön på arbetsplatsen?

Det finns många sätt att undersöka arbetsmiljön och flera metoder bör användas för att få en god bild över arbetsmiljön och ifall det finns några arbetsmiljörisker. Visions lokala arbetsmiljöenkät är ett sätt att ta tempen på arbetsmiljön. Svaren ni får kommer ni kunna jämföra med hur det arbetsmiljön ser ut för Visions övriga medlemsgrupper nationellt men även utifrån hur det ser ut för alla arbetstagare i Sverige. För att initiera en enkät är det viktigt att först läsa informationen på vår webbplats och sedan kan ni kontakta ert center.

Varför finns det två olika sätt att använda den?

Ja, det finns två olika sätt att använda denna enkät. Det ena sättet är i det lokala arbetsmiljöarbetet i samverkan med arbetsgivare och övriga aktörer och då skickas enkäten till samtliga medarbetare oavsett facklig tillhörighet. Det andra alternativet är att ni inom avdelningen skickar ut en enkät till enbart medlemmar (eller grupper av medlemmar exempelvis i en förvaltning eller större organisatorisk enhet). Det första alternativet passar bäst i det reguljära arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och det andra alternativet passar bättre när avdelningen vill få en översikt över medlemmarnas arbetsmiljö eller driva opinion eller påverkansarbete.

Hur används statistiken?
I det första alternativet, det vill säga en arbetsplatsenkät i samverkan med övriga inom skyddsorganisationen, så kommer man överens i den lokala samverkan hur statistiken används. I det andra alternativet där enkäten enbart går till medlemmar kan avdelningen på ett friare sätt använda statistiken så som de finner lämpligt.

Här hittar du Visions verktyg för att ta tempen på er arbetsmiljö

 

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss