• Visions förbundsordförande Veronica Magnusson och Emma Spak, chef för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion.

Coronaviruset

Vision och SKR: ”Dra inte alla över samma kam”

14 april 2021

Fack och arbetsgivare är överens: det går inte att dra alla chefer som gått före i vaccinationskön över samma kam. Och att hamna i en situation där chefer låter bli att ta vaccin av rädsla för att hängas ut vill ingen av parterna se.

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson tycker inte att det går att säga om det var rätt eller fel av cheferna att ta vaccin i strid med prioriteringsordningen.

– Att utnyttja sin ställning för att medvetet gå före i kön är så klart inte okej och måste utredas. Men det har funnits en otydlighet kring restdoserna. Och jag som företrädare för chefernas fackförbund känner ett starkt behov av att framföra att alla chefer inte bör dras över samma kam, säger hon.

En del tycker att cheferna borde vetat bättre. Vad tycker du?

– Välfärdens chefer ska självklart tåla granskning. Men det behöver också finnas tillit till att man kan tvingas göra bedömningar i svåra situationer. Cheferna borde ha fått beskriva vad som hänt, men det upplever jag att de inte fick. Det här kablades ut som att ett fel begåtts och beskrevs med hårda ord.

Läs mer: Chef som tog restdos: "Det var ett korrekt beslut"

En följd av detta är att en del blivit rädda att ta vaccinet eftersom de är oroliga att hängas ut som fuskare, menar Veronica Magnusson. Även Emma Spak, chef för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion, har uppmärksammat detta.

– Det vi sett är att man inte vågade ringa in folk för att ta vaccin under tiden det var som mest skriverier. Att det kändes bättre att göra ingenting, säger hon.

Riktlinjer för restdoser har saknats

Emma Spak anser att man inte kan säga något generellt om det var rätt eller fel av cheferna att ta vaccin.

– Det är svårt att göra en generell bedömning. Det finns ett brett spektrum. Allt från chefer som arbetar patientnära och helt korrekt fått vaccin till chefer som försökt manövrera systemet till sin egen fördel, säger Emma Spak.

I många kommuner har det saknats tydliga riktlinjer för hur restdoserna ska hanteras, vilket skapat problem.

– Det är flera saker som borde ha varit på plats när vaccinationsarbetet började, men eftersom som arbetet tidigarelades var det inte så. Det här är också den typen av arbete där man behöver lösa saker allt eftersom.