• Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist med mångårig erfarenhet och Lars Sandman, professor med inriktning på organisationsetik inom hälso- och sjukvård.

Coronaviruset

Rätt eller fel att chefer tog restvaccin?

26 mars 2021

GRANSKNING: CHEFERNA OCH CORONAVACCINET. Var det rätt eller fel att kommunala chefer tog restdoser av coronavaccin och därmed gick före Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning? Hade det varit bättre om vaccinet kastats i soporna? Två experter ger sina perspektiv i frågan.

Lars Sandman är professor med inriktning på organisationsetik inom hälso- och sjukvård vid Linköpings universitet. Han tycker att cheferna borde ha låtit bli att ta restdoserna.

– Egentligen tycker jag det. En generell insikt när man har en chefsposition är att man ska tänka igenom vad man gör och att man ska kunna försvara det både inåt och utåt om man skulle bli granskad.

Men om alternativet är att slänga vaccinet. Är det inte bättre att ta det då?

– Om man befinner sig en tillspetsad situation där det enda alternativet är att kassera vaccinet kan det vara etiskt försvarbart att ta det. Däremot kan jag inte se att det skulle vara försvarbart att ringa in anhöriga för att de ska få vaccin, säger han.

Läs mer: Chef som tagit restdos: "Det var ett korrekt beslut"

Problemet i många kommuner har varit att det inte funnits tydliga riktlinjer för hur enhetscheferna - som varit med och organiserat vaccinationerna av äldre och medarbetare inom hemtjänst och äldreomsorg - ska agera om det blir vaccindoser över. Men befinner man sig som chef i en verksamhet som saknar en sådan organisation bör man påtala det, anser Lars Sandman.

– Är man anställd av det offentliga har man ett tjänstemannaansvar att följa de riktlinjer som finns. Har det jobbet inte gjorts av dem ovanför en i organisationen måste man ta ansvar för att signalera uppåt att man behöver den typen av riktlinjer, säger han och fortsätter:

–En annan viktig aspekt av hela den här diskussionen är att man riskerar att skada folks tillit till den organisation man arbetar i och till hela systemet när man går före i prioriteringsordningen.

Avsked eller ingen åtgärd alls

Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist med mångårig erfarenhet, bedömer att en chef som går före i vaccinationskön kan bli föremål för antingen avsked eller ingen arbetsrättslig åtgärd alls. Avgörande för hur varje fall ska bedömas är enligt honom vem som är ansvarig för att utforma en plan för hur eventuella restdoser ska tas om hand.

– Om exempelvis en person som haft ansvaret för att se till att det finns en ”plan B” för hur överblivna vaccindoser ska hanteras inte gjort sitt jobb - vilket innebär att det saknas riktlinjer - själv tar vaccin och sedan dessutom låter anhöriga vaccineras kan det vara grund för avsked. I sådana fall är det fråga om korruption och det är mycket allvarligt, säger Tommy Iseskog.

Läs mer: Expert inom krisledarskap: Cheferna är krisens syndabockar

Men om det handlar om en person med en lägre chefsposition som inte bär ansvaret för att utforma en plan för hur eventuella restdoser ska hanteras och som själv tar vaccin för att det annars riskerar att kasseras är det annorlunda. Ett sådant agerande ligger det inte till grund för någon arbetsrättslig åtgärd, anser Tommy Iseskog.

– Den personen har inte gjort något fel alls. Felet ligger någon annanstans. Det är någon annan som har gjort ett dåligt jobb och inte skapat en ”plan B”. Då handlar det snarare om lite dåligt omdöme och det är inte skäl nog för en varning ens, säger han.

Det här är en del av Chefen i Fokus granskning av hanteringen av coronavaccinet bland chefer. Vi skriver en rad fördjupande artiklar på ämnet med olika perspektiv. Håll utkik på hemsidan efter fler artiklar.