• ”Det är aldrig okej att som chef i offentlig verksamhet agera på ett sätt som kan uppfattas som att man skaffar sig själv fördelar”, säger Johan Lindström, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Coronaviruset

Chefer varnas efter anhörigvaccinering

12 april 2021

GRANSKNING: CHEFERNA OCH CORONAVACCINET. Fyra chefer i Eskilstuna varnas efter att ha gett restvaccin till sina anhöriga. Arbetsgivaren anser att de skadat förtroendet för kommunen – trots att man medgav att de var under hård press och att de saknat tillräckliga instruktioner för restdoser.

Enhetscheferna som jobbar inom äldreomsorgen i Eskilstuna kommun känner att de har gjort något bra den där dagen i januari då de ser till att inga restdoser av coronavaccinet slängs. Dagen då de ringer in sina anhöriga och ger dem de sista doserna.

De har följt prioriteringsordningen: först vaccinera de äldre och sedan personal, men de saknar mer detaljerade instruktioner kring hur de ska göra om det blir restdoser över. Vad de uppfattat är att inget vaccin får gå till spillo.

Två veckor tidigare har en enhetschef på ett annat äldreboende i kommunen tagit samma beslut om att ge de sista doserna till sina anhöriga.

Men domen skulle visa sig bli hård. När saken uppdagas stängs de alla av i väntan på kommunens utredning och debatten går het i medierna. Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, uttalar sig i Eskilstuna-Kuriren om chefernas agerande: ”Det är smutsigt och osolidariskt mot dem som är i störst behov. Dessutom skadar det kommunens förtroende. Jag är extremt besviken”.

Läs mer: Forskare tycker till om chefers agerande med restvaccin

Personlarm efter hot

En av cheferna får också personlarm efter att hens identitet röjs i sociala medier vilket resulterat i att hen får ta emot hot över telefon och besök vid hemmet. Även hens anhöriga utsätts, skriver Eskilstuna-Kuriren.

– Det blev ett enormt drev i medierna och på sociala medier. Det blev en häxjakt, så är det. Det är olyckligt och inget vi önskar på något sätt, säger Johan Lindström, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Läs mer: Ökad risk för hot när chefer prioriteras i vaccinkön

Utredaren: Cheferna har agerat bristfälligt

Kommunen konstaterar i sin utredning att cheferna saknade en detaljerad rutin om vad som skulle göras med restdoser –  utöver att erbjuda dem till personal på plats – och att cheferna varit under stark  tidspress, vaccinet håller nämligen bara i en viss tid. De har inte medvetet agerat beräknande eller har haft uppsåt att låta sina anhöriga gå före i vaccinationskön, utan har uppriktigt försökt att lösa situationen, skriver utredaren.

Men trots det anser utredaren att de, i deras egenskap av chefer i offentlig verksamhet, borde ha förstått att beslutet att vaccinera anhöriga skulle kunna påverka förtroendet för Eskilstuna kommun negativt. De borde insett att deras beslut skulle kunna uppfattas som om att de skaffat sig fördelar utifrån sina positioner som chefer, menar utredaren som sammantaget bedömer att cheferna agerat bristfälligt. De får dock fortsätta jobba kvar, med en varning i bagaget.

"I vissa frågor finns inget svängrum som chef"

Johan Lindström säger att han har förståelse för att cheferna hamnade i en svår, pressad situation när det blev restdoser över. Att det fanns mycket osäkerhet och rutiner som varken hade satt sig hos kommunen eller regionen.

– Men trots det är det aldrig okej att som chef i offentlig verksamhet agera på ett sätt som kan uppfattas som att man skaffar sig själv fördelar. Det är ett faktum att anhöriga inte skulle ha fått vaccinet om de inte varit anhöriga till cheferna, säger han och fortsätter:

– Mycket annat kan rättfärdigas, som om de låtit doserna vara eller om de tagit det själva. Men i vissa frågor finns det inget svängrum som chef. Det är när det handlar om det här temat, som korruption och jäv, det måste alla chefer vara väldigt medvetna om.

Men Johan Lindström menar att man dragit flera lärdomar av händelsen. Bland annat att oftare föra diskussioner om förtroendefrågor och vad man bör tänka på som chef i en kommun. Numera finns också tydliga instruktioner på plats för hur restdoser ska hanteras. Det är framför allt regionerna som förtydligat sina rekommendationer.

Facket: Cheferna gjorde det som de trodde var bäst

Alt-textMikael Larsson.Mikael Larsson, ordförande för Visions avdelning i Eskilstuna kommun, tycker att hela situationen är olycklig.

– Det stora problemet och sorgliga i allt detta är att det gick så fort. Cheferna var tvungna att ta ett snabbt beslut och det är lätt att efteråt säga att de borde ha agerat annorlunda. Men de gjorde det som de trodde var bäst där och då, säger han.

Att cheferna får jobba kvar, men med varsin varning i sin akt, var kanske en onödigt hård dom, enligt Mikael Larsson.

– Man kanske inte hade behövt gå så långt. Det hade möjligen räckt med en dialog mellan högre chef och enhetschef. Men jag kan också förstå arbetsgivarens reaktion på det som hände, säger han.

 

Det här är en del av Chefen i Fokus granskning av hanteringen av coronavaccinet bland chefer. Vi skriver en rad fördjupande artiklar på ämnet med olika perspektiv. Håll utkik på hemsidan efter fler artiklar.