• Enhetschefer ska prioriteras, enligt beslut från chef i ledningsgruppen. Men beslutet väcker hat, befarar hen.

Coronaviruset

Ökad risk för hot när chefer prioriteras i vaccinkön

15 mars 2021

Det krävdes en facklig insats för att kommunen skulle placera enhetscheferna i samma prioriteringsordning för vaccin mot covid-19 som deras medarbetare. Men beslutet är känsligt och riskerar att göda ett pågående drev mot den chef i ledningsgruppen som fattade beslutet.

Den här artikeln består av anonyma källor för att skydda chefen i ledningsgruppen mot hat och hot. 

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är vårdnära personal en av de prioriterade grupperna att erbjudas vaccin mot covid-19. Men vilken personal som bedöms vara vårdnära är upp till varje arbetsgivare att avgöra. Ofta räknas undersköterskor och vårdbiträden på äldreboenden som vårdnära, men inte deras chefer. Dock har chefer på flera håll i landet på eget bevåg tagit restdoser av vaccin eller gett dem till sina anhöriga, något som lett till en storm i medierna och hård, ibland elak, kritik mot cheferna.

Läs mer: Kritiserad chef  ger sin förklaring

Men synsättet att bara vissa yrkesgrupper inom socialt arbete betraktas som vårdnära vände sig enhetscheferna inom socialförvaltningen i en kommun emot.

– Så fort vi enhetschefer kommer in på våra respektive boenden så kommer vi i direkt kontakt med både brukare och medarbetare. Vi ska arbeta utifrån ett nära ledarskap och utsätter oss för smittan i nästan lika hög grad som dem. Dessutom har vi under pandemin fått rycka in i såväl våra egna som i andra boenden med direkt vårdnära arbete på grund av personalbrist. Jobbar man vårdnära borde inte titel spela någon roll, säger en enhetschef på ett av kommunens äldreboenden.

Facklig insats krävdes

Hon och hennes enhetschefskolleger hade hoppats att arbetsgivaren snabbt skulle kunna fatta ett beslut om att de skulle ingå i begreppet vårdnära personal. Men så blev inte fallet.

Enhetschefen, som också är Visions skyddsombud för chefer i kommunen, gjorde en skrivelse med kollegernas synpunkter som lämnades till arbetsgivaren i hopp om ett positivt beslut.

– Vi kände oss diskriminerade, utsatta och oroliga för att bli smittbärare och utsätta brukare och medarbetarna för smitta och själva bli sjuka. Många av oss tycker att det har varit fruktansvärt jobbigt att behöva vänta på att bli vaccinerade.

Beskedet dröjde dock. Först krävde arbetsgivaren en risk- och konsekvensanalys. Men så kom beslutet till sist: Berörda enhetschefer inom socialförvaltningen betraktas som vårdnära personal och ska prioriteras i samma ordning som sina medarbetare.

Hat och hot mot chef i ledningsgrupp

Enhetschefen tycker förstås att beslutet är bra, men är irriterad på att det tog så lång tid för arbetsgivaren att fatta beslutet.

– Jag antar att det är den här häxjakten mot chefer runt om i landet som gjort att man drog öronen åt sig. Samtidigt kan jag tycka att arbetsgivaren borde kunna försvara oss och förklara varför vi får vaccin samtidigt som annan vårdnära personal.

Slutet gott dock, kan man kan tycka. Men vaccinfrågan är känslig. Den chef i ledningsgruppen som fattade beslutet, har inte velat ställa upp på intervju, då hen har utsatts för hat och hot från olika håll i samband med bland annat vaccinfrågan. Beslutet om att enhetschefer ska ingå i prioriterad grupp kommer att spä på drevet ytterligare, befarar chefen. För att skydda hen har Chefen i fokus valt att låta även enhetschefen i artikeln vara anonym.

Det här är en del av Chefen i Fokus granskning av hanteringen av coronavaccinet bland chefer. Vi skriver en rad fördjupande artiklar på ämnet med olika perspektiv. Håll utkik på hemsidan efter fler artiklar.