• Aida Alvinius, expert i krisledarskap vid Försvarshögskolan, forskning visar att det är tufft för äldreomsorgschefer just nu. Det är näst intill omöjligt att ta beslut som gör alla nöjda.

Coronaviruset

Forskaren: Cheferna är krisens syndabockar

6 april 2021

GRANSKNING: CHEFERNA OCH CORONAVACCINET. Vi måste sluta leta syndabockar och hänga ut enskilda chefer. Det menar Aida Alvinius, expert i krisledarskap vid Försvarshögskolan, apropå att äldreomsorgschefer som tagit restdoser med vaccin, eller gett dem till anhöriga, fått hård kritik.

Det är inte konstigt att enhetscheferna inom äldreomsorgen som tagit restvaccin – eller gett det till sina anhöriga - har fått så hård kritik. Detta trots att cheferna saknade tydliga instruktioner och var under stark tidspress. Det menar Aida Alvinius, docent i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan.

– Det blir så här i en lågintensiv kris. Vi vill ha syndabockar, någon att skylla på som är det svarta fåret. Antingen är det politiker och myndigheter eller så är det tjänstemän, säger hon.

Aida Alvinius har precis avslutat forskning där hon undersökt hur äldreomsorgen påverkats av pandemin. Resultatet visar att det just nu nästan är omöjligt för äldreomsorgschefer att fatta beslut som gör alla – både medarbetare och organisation – nöjda. Orsaken är att det pågår två kriser, dels en pandemi och dels en resurskris, vilket skapar flera dilemman i beslutsfattandet.

– Många organisationer i offentlig sektor är anorektiska efter resursneddragningar, därför är det två parallella kriser som chefer ska förhålla sig till. Det är jättemånga fel de kan göra på grund av detta.

Läs mer: Fler forskare uttalar sig om restdoser och chefer

Rädsla för hot

Något som försvårar ytterligare är sociala medier där nyheter om felaktiga beslut snabbt blir virala innan arbetsgivarnas utredningar är klara. Flera chefer som Chefen i Fokus har varit i kontakt med senaste veckorna berättar om en rädsla för att bli hotade efter senaste tidens kritik mot chefer som tagit restdoser av vaccinet. I Eskilstuna har en chefs identitet röjts på nätet vilket lett till att hen – och hens anhöriga – fått ta emot telefonhot, vilket Eskilstuna-Kuriren rapporterat om.

– Det är lätt att begå karaktärsmord på chefer som hängs ut. I demokratins namn är det såklart bra med ett offentligt samtal, men det är problematiskt när vi gör varandra illa och skapar polariseringar. Det gynnar krafter som inte vill oss väl utifrån ett försvarsperspektiv. Vi skulle tjäna mer på att hålla ihop och ha mer förståelse för varandra och våra verksamheter.

Alvinius: "Öka toleransen för misstag"

Aida Alvinius tidigare forskning visar att arbetsgivaren måste titta på vad det är som bidragit till att en chef fattar felaktiga beslut i stället för att leta syndabockar. Det handlar om att höja blicken, för oftast ligger grundproblemet på en organisatorisk, strukturell nivå och inte hos enskilda individer.

– Gör du ett misstag så väljer organisationen att backa från dig för att rädda sitt egna skinn. Man tror då att problemet är ur världen. Men organisationen måste börja granska sig själv och öka toleransen för misstag.

Även om du som chef hamnar i ett moraliskt dilemma där inget beslut är rätt, så är det viktigast att ändå alltid fatta ett beslut, menar Aida Alvinius.

– Forskning visar att det absolut värsta för tilliten är när chefer låter bli att fatta beslut. Därför ska man unna sig att fatta felaktiga beslut, och be om ursäkt och ta ansvar för det. Min forskning som rör militär kontext och etik visar att det är väldigt viktigt att skriva ner på vilka grunder du tar beslutet – om du är under stark tidspress och saknar instruktioner. När du senare blir konfronterad i exempelvis medier så kan du hänvisa till att du fattade det bästa beslutet du kunde där och då.

 

Det här är en del av Chefen i Fokus granskning av hanteringen av coronavaccinet bland chefer. Vi skriver en rad fördjupande artiklar på ämnet med olika perspektiv. Håll utkik på hemsidan efter fler artiklar.