• ”Regionen har redan tidigare dragit in på kolsyrat, frukten och fredagsmackan. Resor och konferenser med övernattning har det varit stopp för periodvis under flera år”, säger Sofia Häggblom och Jessica Skarin.

Inflationen

De vill att Sörmland ska spara genom kortare arbetstid

28 november 2023

Region Sörmland har varslat om att 700 anställda kan sägas upp för att spara pengar. Vision i regionen försöker få arbetsgivaren att övervintra krisen genom att införa kortare arbetstid.

Sofia Häggblom hade semester när mejlet kom från chefen på utvecklingsenheten, där hon jobbar som objektspecialist med särskilt ansvar för digitala invånartjänster inom 1177. Personalstyrkan skulle halveras – från 35 till 18 tjänster.

– Stämningen var väldigt låg när jag kom tillbaka till jobbet och det är den fortfarande, säger hon.


 

Läs övriga artiklar i granskningen

→ Så drabbar krisen dig som anställd

→ Tunabyggen sparar och bygger samtidigt

→ Stopp för fortbildning när Söderköping hårdbantar


Vi sitter i de fackliga organisationernas gemensamma kontor i en grå paviljong på Mälarsjukhusets område i Eskilstuna. Med vid samtalet är också Jessica Skarin, ordförande för Vision i Region Sörmland.

Det är bråda och oroliga dagar både för medlemmar och förtroendevalda. Region Sörmland har haft dålig ekonomi länge men räddades tillfälligt av statsbidragen under pandemin. 2023 går man 1,2 miljarder back, mest av alla regioner i landet sett till invånarantal. Ledningen har infört anställningsstopp, varslat om att 700 anställda kan sägas upp och tagit lån för att betala personalens löner.

Dåligt med information

– Vi vill åter till 2019 års nivå på antalet anställda, alltså nivån före pandemin. Men personalomsättningen i regionen brukar ligga på strax över 800 medarbetare om året, så en stor del av varslet räknar vi med att klara med naturlig avgång, säger Christoffer Öqvist (M) regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland. 

Men Vision får inte mycket information mer än att regionledningen nu jobbar med var pengarna ska tas. Många medlemmar vill veta vad varslet innebär för dem men det är omöjligt att svara på hur många och vilka som drabbas i slutändan, enligt Jessica Skarin.

Alt-textJessica Skarin, ordförande i Vision Region Sörmland, och medlemmen Sofia Häggblom.

På utvecklingsenheten arbetar de olika specialisterna med allt från digitalisering till samverkan med lärosäten. Riskanalysen som gjordes i september visade att konsekvenserna av en halvering skulle bli så stora och spridda att förslaget drogs tillbaka. Men det betyder inte att faran är ur världen.

– Man kommer att se över förslaget och eventuellt omarbeta det, säger Sofia Häggblom.

Föreslog 80-90-100

I en debattartikel i Eskilstunakuriren nyligen framförde ordförande Jessica Skarin ett medlemsförslag om att erbjuda medarbetarna 80-90-100. Om tio personer jobbar 80 procent, får 90 procents lön och full pensionsinsättning sparas i runda tal en tjänst in. Alla är med och bidrar till besparingarna samtidigt som regionen behåller kompetensen.

– Idag har vi 80-80-100 för personer som är 61 år och äldre. Jag ville införa det oavsett ålder och tidsbegränsat under åren med minusbudget. Men det blev kalla handen från arbetsgivaren, säger Jessica Skarin som tänker fortsätta driva frågan som ett tvärfackligt samarbete.

Säger upp sig

Nu sitter folk på sina kammare och ser sig om efter annat. På utvecklingsenheten har flera personer redan sökt sig bort.

– Senast idag berättade en kollega att hon fått nytt jobb. Det känns oerhört jobbigt att ta de beskeden och att se kompetenta personer försvinna, säger Sofia Häggblom och tillägger:

– Man måste verkligen kraftsamla nu för att hålla i och hålla ut. Vi försöker peppa varandra men det är väldigt påfrestande att inte veta vad som ska hända.

Hårt sparbeting

  • Före sommaren beslutade regionfullmäktige att åtgärder ska vidtas som förbättrar det ekonomiska läget med minst 500 miljoner kronor 2024–2026.
  • Påbudet att omedelbart börja spara gick ut till alla nämnder och styrelser. Kraftiga neddragningar på utvecklingsenheten, sjukhusbiblioteken och läkemedelscentrum var tre av de första förslagen som presenterades.