• Det nya löneavtalet för anställda i kommuner och regioner innehåller en angiven siffra för löneökningarna.

Lön och villkor

Så mycket ökar din lön 2024: Nytt löneavtal i kommuner och regioner klart

28 mars 2024

Nu är det klart att medlemmar i Vision i kommuner, regioner och vissa välfärdsanknutna bolag kommer att få löneökningar på 3,3 procent under 2024. Det är första gången på tio år som det så kallade Hök-avtalet har en angiven siffra för löneökningarna.

Uppdaterad 2:e april kl 15:08

Nu står det klart att lönen för anställda i kommuner, regioner och en del välfärdsanknutna bolag i snitt ökar med 3,3 procent under 2024. Det är en löneökning som ligger i nivå med det så kallade ”märket”, den löneökningstakt som satts av facken och arbetsgivare i industrin och som resten av arbetsmarknaden sedan följer.

Chefer med personalansvar kommer att fortsätta ha ett sifferlöst löneavtal.  Läs mer om det i Chefen i fokus Här är chefernas nya löner 2024 . Avtalet sträcker sig från den 1:e april 2024 till 31 mars 2025.


Fler artiklar om nya löneavtalet

→ Fråga-svar: Höjs lönen med 3,3 procent?

→ Visions lokala ordföranden: ”Vi borde kompenseras”

→ Här är chefernas nya löneavtal (länk till Chefenifokus.se)

→ Medellön för dig inom kommun och region


Gäller 120 000 medlemmar

– Det är viktigt för oss att vi får en angiven nivå för löneökningstakten. Vi är mycket nöjda med att vi nu fått det och att den ligger på samma nivå som resten av arbetsmarknaden, säger Eva-Lotta Nilsson, Visions förhandlingschef.

Alt-textEva-Lotta Nilsson, Visions förhandlingschef.

Hök-avtalet gäller för omkring 120 000 medlemmar i Vision som är anställda i kommuner, regioner och vissa bolag som levererar välfärdstjänster till kommuner/regioner. Det nya avtalet innebär också att OB-ersättningen räknas upp med 3,3 procent för de medlemmar som får OB-ersättning beräknad som en procentsats av lönen.

"Tuffa förhandlingar"

Om avtalet kommer visa sig ge reallöneökningar är i dagsläget svårt att säga.

Fortsatt sifferlöst för somliga

För somliga av Visions medlemmar som omfattas av Sobonas avtal BÖK, branschöverenskommelser, är det fortfarande sifferlöst som gäller.

Avtalen för Energi, Fastigheter respektive Vatten och Miljö fortsätter att vara sifferlösa.

Även för branscher där en siffra har förhandlats fram förekommer det individer som undantas den. Sobona Besöksnäring och Kulturarv respektive Sobona Flygplatser har båda en angiven siffra på 3,3 procent för löneökningar, men den gäller inte chefer.

– Vi har tidigare fått reallöneökningar i många år. Nu är inflationen på väg nedåt och vi hoppas att vi snart är på väg mot reallöneökningar igen, säger Eva-Lotta Nilsson och fortsätter:

– Förhandlingarna denna gång har varit tuffare än på länge. Många arbetsgivare dras med stora underskott samtidigt som våra medlemmar fått mindre i plånboken på grund av den ekonomiska situationen i landet. Utgångsläget har inte varit lätt.

"Ett ansvarsfullt löneavtal"

Så här kommenterar Ulf Olsson, ordförande i förhandlingsdelegationen för arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR det nya avtalet:

– Det är ett bra avtal. Det är ett avtal som är samhällsekonomiskt ansvarstagande. Vi befinner oss i en tuff ekonomisk situation. Kommuner och regioner har en svår situation samtidigt som många anställda känner av de sämre tiderna i plånboken, säger han och fortsätter:

Alt-textUlf Olsson, ordförande, förhandlingsdelegationen, SKR.

– Det blir ett siffersatt avtal den här gången, med undantag för arbetsledande personal. Vi har haft en principiell ingång från SKR:s sida under lång tid att vi vill ha ett sifferlöst avtal. Men som alltid när man träffar ett avtal är det två som ska komma överens. Det blir en rimlig kompromiss.

Många väntar nu på att den nya lönen ska börja betalas ut, men när det kommer att hända ser olika ut.

När kan Visions medlemmar räkna med att den nya lönen sitter på kontot?

– Det beror helt på hur långt man kommit med lönesättningsprocessen på arbetsplatsen. Men vi hoppas så klart att våra medlemmar ska få den nya lönen så snart som möjligt, allra tidigast den 25:e april. Får man inte det kommer den nya lönen att betalas ut retroaktivt från den 1:e april när avtalet börjar gälla, säger Eva-Lotta Nilsson.

Fyra avsiktsförklaringar

Det nya avtalet innehåller också fyra avsiktsförklaringar. Det vill säga saker som fack och arbetsgivare lovar att jobba vidare med och ta fram nya fakta kring tills i höst. Därefter ska dessa saker tas upp igen inför löneförhandlingarna 2025.

  1. Arbetstid – man kartlägger och analyserar arbetstidsavtalet för att nå bättre regleringar.
  2. Samtalsmodellen – man vill förbättra tillämpningen av samtalsmodellen som används vid lönesättning.
  3. Kompetensförsörjning i välfärden – man jobbar vidare med att undersöka hur bristen på arbetskraft ska åtgärdas på bred front.
  4. Friskare arbetsplatser – satsningen på medarbetarnas hälsa och samarbetet med Sunt arbetsliv fortsätter.