• Ingenjörerna utmärker sig genom att trivas bäst på sina jobb, men också genom att jobba mer på distans och ha svårt att koppla bort jobbtankarna på fritiden.

Arbetsmiljö

Så har ni det på jobbet, tekniker

22 maj 2023

Mycket arbete som i huvudsak är meningsfullt. Så tycker tekniker och ingenjörer om sitt jobb. Men många drar sig för att kritisera missförhållanden.

Åtta av tio ingenjörer och sju av tio tekniker är på det stora hela nöjda med sina arbetsplatser. Trots att många måste ta av sin fritid varje vecka för att hinna med det som ska göras.

Det framgår av Visions arbetsmiljöundersökning 2022, där Tidningen Vision har tittat närmare på svaren från grupperna ingenjörer, it-tekniker och övriga tekniker som särredovisas i rapporten.

→ Rekordmånga sjuka av stress

Ingenjörerna utmärker sig genom att trivas bäst på sina jobb, men också genom att jobba mer på distans och ha svårt att koppla bort jobbtankarna på fritiden.

Bland it-teknikerna känner tre av tio varje vecka olust över att gå till jobbet, vilket är oftare än de andra två grupperna.

Varken rum eller distans

Gruppen övriga tekniker har, trots att de arbetar minst på distans, mer sällan eget rum på arbetsplatsen och oftare påfrestande arbetsställningar. Å andra sidan har de lättast att lämna jobbet på jobbet och vara lediga när de ska.

→ Kommer AI ta ditt jobb?

Att framföra kritiska synpunkter på saker som inte fungerar tycks vara svårt för många. Ungefär var fjärde tekniker/ingenjör svarar att de alltid eller för det mesta drar sig för att kritisera förhållanden på arbetsplatsen.

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar