• Kim Krantz och Lotta Lundborg kritiserar den pågående utredningen.

Arbetsmiljö

Vision kritiserar förslag om sammanslagning i Arboga

15 januari 2024

Slå ihop samhällsbyggnadsenheten i Arboga med det kommunala bolaget Aktab. Det föreslår en utredning. Men förslaget är både olämpligt och olagligt menar Vision.

Enligt en delrapport som i december lades fram till kommunstyrelsens arbetsutskott bör Arbogas samhällsbyggnadsenhet flyttas över till det kommunala bolaget Aktab. 

– Förslaget ligger som ett svart moln över oss. Folk mår dåligt eftersom framtiden är oviss. Vår senaste medarbetarenkät visade röda siffror för tilltro till kommunledningen, säger Kim Krantz, skyddsombud på den berörda enheten. 

Facket: Enda kommunen i landet med den här lösningen

Om utredningens förslag blir verklighet skulle det innebära att kommunen överlämnar sin myndighetsutövning till ett bolag. Enligt Kim Krantz har ingen annan av Sveriges 290 kommuner en liknande lösning. 

– Vi håller på med ren myndighetsutövning och beslut måste fattas av kommunen, annars stämmer det inte med lagstiftningen, säger hon. 

Lotta Lundborg, huvudskyddsombud, tycker att det är märkligt att ett fackförbund ska behöva påpeka detta.  

– Vi är styrda av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och de är väldigt tydliga med att vissa delar aldrig får ligga på kommunala bolag. Det kan uppstå väldigt mycket korruption i just de kommunala bolagen. Det blir extra problematiskt i det här förslaget, för då skulle både beställare och den som utför arbetet vara samma bolag, säger Lotta Lundborg. 

Kommunen: Omorganisation nödvändig

Anders Neuman, kommundirektör i Arboga säger till Bärgslagsbladet/Arboga tidning att styrningen har varit otydlig sedan en tidigare omorganisation och att utredningens förslag därför är nödvändiga.

I mars läggs slutförslaget fram till kommunfullmäktige.

→ Tekniker – så har ni det på jobbet

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar