• Tandsköterskor som jobbar i Folktandvården eller i sjukvården inom regioner har en medellön på 29190 kronor i månaden (2023).

Lön och villkor

Här tjänar tandsköterskor över 30 000

5 februari 2024

I fyra regioner har lönen för tandsköterskor passerat 30 000 kronor i månaden i snitt. Det är flera tusen kronor mer än i Region Skåne, som har den lägsta lönenivån.

Tidningen Vision har kartlagt medellönerna för tandsköterskor i samtliga regioner 2023. Lönestatistiken har samlats in från respektive arbetsgivare. 

→ Så höga är lönerna i 44 yrken i regioner och kommuner

I snitt tjänar en tandsköterska som är anställd inom Folktandvård/region 29 190 kronor i månaden*. Det är en ökning med 3,6 procent från 2022.

Region Kalmar är den region som 2022 var först med att spränga den magiska gränsen 30 000 kronor i månaden.

Här är tandsköterskors lön högst

Nu är snittlönen över 30 000 kronor i fyra regioner – förutom Kalmar (31 309 kronor) är det Sörmland (30 500 kronor), Västmanland (30 009 kronor) och Västra Götaland (30 008 kronor).

→ Ny statistik: Så mycket tjänar tandsköterskor – region för region

På jumboplats i lönetopplistan ligger Region Skåne och Region Värmland. Det är de enda två regioner där snittlönen ligger under 28 000 kronor.

Lönen steg över 9 procent

Högst ökning av lönenivån har tandsköterskorna haft i Region Jämtland Härjedalen, där den genomsnittliga lönen steg med 9,1 procent mellan 2022 och 2023.

Den stora bristen på tandsköterskor är en av anledningarna till den kraftiga nivåhöjningen. Det innebär att Jämtland Härjedalen tog klivet från 17:e till 5:e plats på lönetopplistan.

*I snittlönen ingår alla typer av tandsköterskor samt ortodontiassitenter. Det beror på att arbetsgivarna använder denna indelning i sin lönestatistik.

Fakta om lönestatistiken

  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Arbetsgivarna grupperar anställda på en så kallad AID-kod efter innehållet i arbetet.
  • I den kod där tandsköterskor ingår, AID 252010, finns även ortodontiassistenter. Även kliniksamordnare kan omfattas av statistiken. Detta innebär att snittlönen påverkas.
  • Denna lönestatistik, baserad på AID 252010, är den enda som Tidningen Vision i nuläget har tillgång till.

Editionsbanner_tandvård.jpg


Relaterade artiklar