• Tandsköterskor har haft högre procentuell löneökning än andra yrken i tandvården.

Lön och villkor

Jämför: Så ökar lönen för tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare

20 maj 2024

Tandsköterskors medellön har ökat mer procentuellt än tandläkares och tandhygienisters de senaste två åren. Det visar Tidningen Visions kartläggning.

På två år, mellan 2021 och 2023, har tandsköterskornas medellön ökat med 6,5 procent i regionerna.

Under samma period ökade tandhygienisternas lön med 4,6 procent och allmäntandläkarnas med 2,5 procent.

Det visar Tidningen Visions kartläggning, där lönestatistik har samlats in från alla arbetsgivare. Tandsköterskornas medellön inkluderar även ortodontiassistenter.

Här är medellöner för tandsköterskor 2023 – region för region

En orsak till att tandläkarnas snittlöneökning är lägre kan vara stor personalomsättning, där erfarna med hög lön ersatts av personer som fått lägre startlön.

Ökade över tio procent

Löneökningen skiljer sig stort mellan olika regioner. I toppskiktet när det gäller procentuell löneökning för tandsköterskor 2021–2023 ligger bland andra Region Västmanland (+10,9 procent) och Region Jämtland Härjedalen (+8,0 procent).

TANDSKÖTERSKA  
Medellön 2021 27 909 kr/månaden
Medellön 2023 29 290 kr/månaden
Ökning 2021–2023 6,5% = 1 381 kronor

 

TANDHYGIENIST  
Medellön 2021 32 891 kr/månaden
Medellön 2023 35 041 kr/månaden
Ökning 2021–2023 4,6% = 2 150 kronor

 

TANDLÄKARE  
Medellön 2021 43 900 kr/månaden
Medellön 2023 45 023 kr/månaden
Ökning 2021–2023 2,5 % = 1 123 kronor

 

Fakta om lönestatistiken

  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Arbetsgivarna grupperar anställda på en så kallad AID-kod efter innehållet i arbetet.
  • I den kod där tandsköterskor ingår, AID 252010, finns även ortodontiassistenter. Även kliniksamordnare kan omfattas av statistiken. Detta innebär att snittlönen påverkas.
  • Denna lönestatistik, baserad på AID 252010, är den enda som Tidningen Vision i nuläget har tillgång till.

 

Editionsbanner_tandvård.jpg


Relaterade artiklar