• Tandsköterskorna Tinna Hiller Andreasson och Nina Nilsson förväntade sig en mycket större löneökning.

Lön och villkor

Lönesatsning för tandsköterskor blev 150 kronor per anställd

11 juni 2024

”En kalldusch”. ”Ett hån”. Det är vad tandsköterskorna i Region Blekinge kallar lönesatsningen på yrkesgruppen som resulterade i 150 kronor per person.

Besvikelse och frustration. Så beskriver Tinna Hiller Andreasson, tandsköterska och Vision-ombud på Folktandvården i Lyckeby, hur hon och hennes kolleger känner efter att de fått veta att den särskilda förstärkning av löneökningsutrymmet de skulle få ta del av lett till det här resultatet: Varje anställd får i snitt en löneökning med 150 kronor utöver den ordinarie löneöversynen. Pengarna fördelas individuellt. 

Känner sig värdelös

– Jag hade förväntat mig tio gånger mer. Det här något vi jobbat med länge och andra yrkesgrupper har tidigare fått löneökningar i ungefär den storleken, säger hon och fortsätter: 

– Det gör att man känner sig värdelös. Arbetsgivaren verkar inte ha en aning om vad vi gör på jobbet. 

→ Här tjänar tandsköterskor över 30 000

Nina Nilsson har jobbat som tandsköterska sedan hon var tonåring. Sedan två år tillbaka arbetar hon fackligt på heltid. Hon är också missnöjd. 

– Jag tycker att det här är ett hån mot oss tandsköterskor. Vi jobbar hårt och ser till att arbetet på kliniken flyter på. Vi tar på oss nya uppdrag. Till exempel att hålla i digitala vårdmöten och ansvara för att införa ett nytt journalsystem. Och så är det detta vi får, säger hon.

"Vi har inte lovat något"

Anna Jansson, HR-chef för hälso- och sjukvården Region Blekinge, kommenterar tandsköterskornas besvikelse så här: 

Alt-textAnna Jansson, HR-chef för hälso- och sjukvården Region Blekinge.

– Tandsköterska är en av de yrkesgrupper där vi sett ett behov av strukturella insatser kring lönesättningen. Men vi har inte gett några löften kring hur stora dessa insatser ska vara. Så jobbar vi inte, säger hon och fortsätter: 

– Vi behöver öka på vår interna dialog kring löneöversynsprocessen. Det är uppenbart att det behövs. 

Beror utfallet av lönesatsningen på att regionens ekonomi är ansträngd?

 – Det finns alltid en yttre ram att ta hänsyn till. Man måste förhålla sig till de medel som finns.Editionsbanner_tandvård.jpg


Relaterade artiklar