• Anna Bergquist och Peggy Hallengren Naraghi på Folktandvården Norr i Växjö är besvikna över tandsköterskornas lönenivå.

Lön och villkor

Trend: Tandsköterskor tjänar mindre än undersköterskor

16 februari 2024

Tandsköterskor har blivit omkörda lönemässigt i åtta regioner. Tandsköterskan Anna Bergquist har samma lön i dag som när hon var undersköterska 2017.

Många tandsköterskor har en bakgrund som undersköterska. Men är det värt att byta yrke? Det blir mindre och mindre skillnad mellan lönenivåerna. Det visar Tidningen Visions granskning av lönerna år 2021-2023.

2021 var snittlönen för tandsköterskor lägre än snittlönen för undersköterskor (som arbetar i sjukvården) i tre regioner.

Två år senare, 2023, hade det ökat till åtta regioner. Nu har undersköterskor en högre lönenivå i Kronoberg, Region Stockholm, Östergötland, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland.

I övriga 13 regioner ligger tandsköterskornas snittlön fortfarande högre än undersköterskors.

Så mycket högre lön har undersköterskor

Av de åtta regioner där undersköterskor har högre lönenivå, är skillnaden störst i Region Skåne. Där tjänar undersköterskor 1 120 kronor mer i snitt. I de andra sju regionerna handlar det om ett par hundralappar.

Snittlönen i landet för tandsköterskor ligger på 29 190 kronor i månaden år 2023. Lönestatistiken, som Tidningen Vision har begärt ut från arbetsgivarna, inkluderar även ortodontiassistenter och i vissa fall kliniksamordnare.

För undersköterskor inom sjukvård är snittlönen 28 904 kronor i månaden.

Men i realiteten får undersköterskor ofta mycket mer i lönekuvertet, eftersom många ofta har rörliga tillägg, som obekväm arbetstid, ob.

I snitt ligger tilläggen på 3 600 kronor i månaden för undersköterskor som arbetar på sjukvård- och specialavdelning, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (2022).

→ Snittlöner för tandsköterskor och ortodontiassistenter

Tycker att tandsköterskors lönenivå är hemsk

Anna Bergquist jobbar på Folktandvården Norr i Växjö i Region Kronoberg och sitter i styrelsen för Vision Region Kronoberg. Hon har varit tandsköterska i två år och tidigare jobbade hon som undersköterska.

– Som tandsköterska har jag mycket, mycket mer ansvar än jag hade som undersköterska. Jag håller i många trådar: har egna patienter, sitter i receptionen och assisterar tandläkare.

– Det är mycket press på tandsköterskorna för att det dagliga arbetet för tandläkare och tandhygienister ska flyta på, säger Anna Bergquist.

Lönenivån för tandsköterskor kallar hon ”hemsk”.

– När jag slutade i hemtjänsten 2017 hade jag samma grundlön som jag har i dag, sju år senare. Det är fruktansvärt tråkigt, säger Anna Bergquist.

”Tandsköterskor borde få högre lön”

Hennes kollega Peggy Hallengren Naraghi, som är förtroendevald i Vision och sitter i Visions nationella tandsköterskenätverk, menar att politikerna behöver tänka om.

– Risken finns att tandsköterskor lämnar Folktandvården, jobbar man privat så tjänar man flera tusen kronor mer. Region Kronoberg borde steppa upp lönemässigt för att kunna behålla medarbetarna, säger Peggy Hallengren Naraghi.

Fakta om lönestatistiken

  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.
  • Arbetsgivarna grupperar anställda på en så kallad AID-kod efter innehållet i arbetet.
  • I den kod där tandsköterskor ingår, AID 252010, finns även ortodontiassistenter. Även kliniksamordnare kan omfattas av statistiken. Detta innebär att snittlönen påverkas.
  • Denna lönestatistik, baserad på AID 252010, är den enda som Tidningen Vision i nuläget har tillgång till.

Editionsbanner_tandvård.jpg


Relaterade artiklar