• ”Vi lever med en stor ovisshet och många har känt en hopplöshet under lång tid på grund av bemanningsbristen”, säger Linda Norsten och Tea Tingstad, som hoppas att Myndigheten för yrkeshögskolan ger klartecken till en ny riktig utbildning i norr.

Utbildning

Medicinska sekreterare stoppade snabbutbildning

26 juni 2023

Region Norrbotten ville ersätta den nedlagda yrkeshögskoleutbildningen med en snabbvariant på 36 veckor. De medicinska sekreterarna rasade och lyckades stoppa planerna – men kanske bara tillfälligt.

På flera sjukhus i Norrbotten tar numera en skrivbyrå i södra Sverige hand om många av diktaten. Det beror på den stora bristen på medicinska sekreterare och på att Myndigheten för yrkeshögskolan lagt ner utbildningen till yrket i Luleå.

→ Färre medicinska sekreterare utbildas

– Det mesta skrivs på distans utan våra kvalitetssäkrande rutiner. Det är inte patientsäkert, säger Tea Tingstad, medicinsk sekreterare på akuten på Piteå sjukhus.

Praktiken och engelskan borta

Hon och hennes kollega Linda Norsten har varit drivande i protesterna mot de medicinska sekreterarnas låga löner och allt sämre arbetsförhållanden i regionen. Döm om deras förvåning när regionledningen i mars meddelade att man ville köpa in en uppdragsutbildning på 36 veckor.

– All praktik var borta, engelskan och examensarbetet likaså. Vi blev rasande, säger Tea Tingstad.

Visions tidigare ordförande i regionen, Per Vestin, tillstyrkte förslaget och motiverade det med personalbristen och de medicinska sekreterarnas höga arbetsbelastning. Men de kraftiga protesterna fick Vision att ändra åsikt och regionledningen att pausa planerna.

Ny ansökan om riktig utbildning

Enligt Henrik Söderström, hr-chef i Region Norrbotten, har man varken fattat beslut om att genomdriva eller begrava snabbutbildningen. Det hela hänger på om Myndigheten för yrkeshögskolan säger ja till en ny ”riktig” yrkeshögskoleutbildning.

Både regionen och Vision för en dialog med utbildningsföretaget Lernia som tänker ansöka om att få starta en gemensam utbildning för Norrbotten, Västerbotten och Gotland med start i augusti 2024. Den är på distans men med åtta platsträffar på tre till fem dagar i Luleå, Umeå respektive Visby.

– Vi hoppas att det ska göra att det blir fler studenter från respektive region eftersom det är dyrt och krångligt att åka från andra delar av landet, säger Kicki Höber, utbildningsledare på Lernia.

Ovissheten stor

Tea Tingstad och hennes kolleger hoppas att utbildningen får starta.

– Vi lever med en stor ovisshet och många har känt en hopplöshet under lång tid på grund av underbemanningen. Egentligen borde vi ha en helt egen utbildning på plats, säger Tea Tingstad.

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar