• Mariela Ferré Hofman, medicinsk sekreterare och ledamot i Visions förbundsstyrelse är kritisk mot att antalet utbildningsplatser minskar.

Arbetsmarknad

Färre medicinska sekreterare ska utbildas

20 mars 2023

Det råder mycket stor brist på medicinska sekreterare. Det är både fack och arbetsgivare överens om. Men trots det kommer antalet platser på utbildningarna till yrket att minska kraftigt under de kommande tre åren.

År 2019 lämnade drygt 1 100 medicinska sekreterare skolbänken. Sedan dess har antalet sjunkit för varje år. Under 2023 väntas 729 medicinska sekreterare lämna utbildningarna och år 2026 ska antalet minska till 377. Myndigheten för yrkeshögskolan, som styr utflödet av utbildade medicinska sekreterare, menar att det är jämförelsevis högt och att det till och med ligger lite över det antal som går i pension under tidsperioden.

Varnar för allvarliga följder 

Mariela Ferré Hofman, medicinsk sekreterare och ledamot i Visions förbundsstyrelse är kritisk. Med tanke på hur arbetsbelastningen ser ut för den redan hårt pressade yrkesgruppen kommer konsekvenserna bli allvarliga om fler inte utbildas, menar hon.

– Det innebär att icke-utbildade kommer att anställas för att täcka upp, vilket kan bli direkt patientskadligt.

Även arbetsgivare befarar brist

Många arbetsgivare ifrågasätter också Myndigheten för yrkeshögskolans beslut.  Anders Bylander, HR-strateg i Region Jämtland-Härjedalen, är en av dem som är bekymrade över att två stora utbildningsanordnare i regionen nyligen fått avslag på begäran om att utbilda medicinska sekreterare 2023.

– Det kommer att bli ”ett förlorat år” för oss. Vi behöver rekrytera, men det finns ingenstans att ta folk ifrån eftersom det är brist i hela landet, säger han och fortsätter:

– Det vi vänder oss mot är att utbildningarna dras ner så snabbt: vi ser inte att utvecklingen går mot ett minskat behov.

Vårdbehovet ökar framöver

Anders Bylander tycker heller inte att det enbart går att se till antalet pensionsavgångar när man gör prognoser över hur många som ska utbildas.

– Att vårdbehovet ökar med en procent varje år och förskjutningen av arbetsuppgifter är andra faktorer som spelar in. Liksom att många i yrkesgruppen får andra administrativa tjänster, i regionen och hos privata arbetsgivare.

Tidigare har alla utbildningar som ryms under yrkeshögskolans paraply befunnit sig i en expansionsfas. Denna fas är nu efter ett regeringsbeslut avslutad.

Läs mer: Heltid på distans fick fler medicinsk sekreterare att söka

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar