• Antalet sjukskrivna på grund av stress har ökat markant sedan 2010.

Stress

Granskning visar: Rekordmånga sjuka av stress

28 mars 2023

Känns det som att du håller på att bli utbränd? Du är inte ensam. Antalet sjukskrivningar ökar kraftigt. Stress har blivit en av våra största folksjukdomar.

I slutet av förra året var rekordmånga, över 42 000 personer, sjukskrivna på grund av stress och den stora majoriteten är kvinnor. För tio år sedan var det bara 12 000.


Läs övriga artiklar i granskningen:

→ Han fick hjärtinfarkt av stress på jobbet

→ 13 tecken på utbrändhet – kolla om du är i riskzonen

→ Så minskade de stressen på arbetsplatsen


Under pandemin, när många arbetade på distans, gick antalet sjukskrivningar ner men har sedan tagit fart igen.

Exakt varför allt fler blir sjuka har forskare och experter inte hittat svar på. Men enligt Försäkringskassan kan en stor del av sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser kopplas till dålig arbetsmiljö.

Varannan har för hög arbetsbelastning

Även Visions medlemmar vittnar om ett arbetliv där pressen är hög. Varannan upplever att de har för mycket att göra, visar Visions arbetsmiljöundersökning som besvarats av 10 000 medlemmar.

Värst drabbade av förbundets yrkesgrupper är socialsekreterare, chefer och kommunikatörer, där två av tre har för mycket på sitt bord.

Alt-textArbetsmiljöexpert Björn Cardenas (Foto: Stina Loman)

– Det är utan tvekan väldigt ansträngt för många. Ohälsosam arbetsbelastning är inte tillåtet enligt arbetsmiljöreglerna. Man måste få tillräcklig återhämtning. I kommuner och regioner har politikerna yttersta ansvaret för arbetsmiljön och de måste börja axla det, säger Björn Cárdenas, arbetsmiljöexpert på Vision.

Drabbas av etisk stress

Det är extra vanligt att personer som arbetar i människovårdande yrken, till exempel socialsekreterare, biståndsbedömare, diakoner och behandlingsassistenter, är sjukskrivna.

– Många hamnar i etisk stress. De går hem med känslan att inte räcka till när de ska hjälpa brukare. Jobbet stannar kvar inombords och det blir risk för ohälsa, säger Björn Cárdenas.

"Tortyrliknande arbetsmiljö"

En socialsekreterare som Tidningen Vision talat med beskriver en arbetssituation där hon tvingas fatta riktigt svåra beslut om barn som far illa på löpande band. Utan tid för reflektion och utan bra stöd från chef. Det har lett till att hon varit sjukskriven i omgångar.

Kerstin Wentz, överpsykolog på Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska sjukhuset, är starkt kritisk till att arbetsgivare inte ger tillräckligt med resurser utan behandlar sina anställda på detta sätt.

– Det blir en tortyrliknande arbetsmiljö när man tvingas fatta etiskt viktiga och komplexa beslut i löpande band-tempo. God hälsa kräver att man kan varva med mer rutinmässiga uppgifter och också få stöd från chef eller handledare, säger Kerstin Wentz, som nyligen utkommit med en boken Stressens effekter på individens resurser.

Alt-textKerstin Wentz, som forskar om stress, poängterar vikten av återhämtning.

Många tar ingen lunch

36 procent av Visions medlemmar uppger att de är tvungna att hoppa över lunchen, jobba över eller ta med sig arbetsuppgifter hem varje vecka.

– Vi människor skyddar vår arbetsprestation trots otillräckliga resurser, för vi vill göra ett bra jobb. Men vi gör det på bekostnad av vårt eget välbefinnande. Arbetsgivaren behöver ge en tillräckligt stor bemanning – vi bor i ett civiliserat samhälle och arbetssituationen ska vara i balans. Man ska gå hem nöjd, inte utschasad, säger Kerstin Wentz.

Att 47 procent inte kan koppla bort jobbtankarna på sin fritid, anser hon är oacceptabelt.

– Det må vara hänt en gång i månaden, när något kör ihop sig. Och om man känner sig trött efter en arbetsdag så får det bara hända glest. Annars urholkas individens livskvalitet och förmåga att återhämta sig och risken att bli sjukskriven ökar, säger hon.

770 personer dör av stressigt jobb

I vissa fall går det så långt att stressen leder till döden. Varje år avlider ungefär 770 personer av bland annat stroke eller hjärtinfarkt som orsakats av jobbrelaterad stress.

Att utsätta människor för ohälsosam arbetsbelastning är inte tillåtet, ändå kommer arbetsgivarna oftast undan. Visions arbetsmiljöexpert Björn Cárdenas menar att det behövs en skärpning.

"Arbetsgivare bör straffas"

– Arbetsmiljölagen ger inte tillräckligt skydd. Idag finns inga sanktioner kopplade till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det borde ge tydligare konsekvenser om man som arbetsgivare bryter mot gällande arbetsmiljöregler, säger Björn Cárdenas.


Relaterade artiklar