• Inte bara personalen utan även verksamheten på miljökontoret har blivit lidande, enligt huvudskyddsombudet.

Arbetsmiljö

Miljöinspektörer lämnar Bromölla

22 maj 2023

Dålig arbetsmiljö bidrog till att fyra av sju miljöinspektörer sade upp sig från miljökontoret i Bromölla kommun. Huvudskyddsombudet Annelie Berg anser att kommunen borde vara mer rädd om sin kompetens.

Miljöinspektören Annelie Berg, som också är huvudskyddsombud för Vision, är den enda i den ursprungliga styrkan som är kvar på miljökontoret i Bromölla kommun.

– Det handlar om kommunikationen mellan medarbetare och chef. Bristerna har eskalerat sedan före pandemin., säger hon.

→ Rekordmånga sjuka av stress

Trots att hon har gjort flera påpekanden, både till verksamhetschefen och HR, har miljöinspektionen i flera år tvingats jobba utan tillsyns- och verksamhetsplan. Det har bidrag till stressen och att det varit oklart vem som ska göra vad.

Droppen kom när verksamhetschefen beslutade införa öppet kontorslandskap utan att förankra det bland medarbetarna.

Enskilda samtal

När resultatet av den årliga enkäten om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön återigen visade rött förra våren reagerade äntligen arbetsgivaren, enligt Annelie Berg. Företagshälsovården kopplades in och hade enskilda samtal med alla på enheten.

– Beskedet blev att vi själva skulle lösa problemen genom att lära oss att prata med varandra. Vi hade behövt mer hjälp och kände oss inte tagna på allvar, säger Annelie Berg.

På några veckor sade fyra av de sju miljöinspektörerna upp sig och nu har de slutat. Rekrytering pågår till enheten där bemanningen minskats till fem.

– Det är inte helt lätt att rekrytera, ryktet om den dåliga arbetsmiljön har nog gått före, säger Annelie Berg som anser att kommunen borde var mer rädd om sin kompetens.

Har annan bild

Enligt Marie Wäppling, kommunchef, finns det olika bilder av vad som hänt.

– Jag skulle aldrig ta ifrån miljöinspektörerna deras upplevelse men jag anser att vi tagit situationen på allvar. Vi har anlitat Företagshälsan vid mer än ett tillfälle, säger hon.

→ Kommer AI ta ditt jobb?

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar