• Både nybyggande och underhåll har blivit betydligt dyrare i takt med inflationen. I Lund hoppas man att materialkostnaderna ska dämpas något när byggen sätts på vänt och efterfrågan sjunker.

Inflationen

Prischock stoppar kommunala byggen

17 oktober 2022

Skenande priser och räntehöjningar bromsar byggprojekt i en rad kommuner och regioner. I Lund kan det kommunala fastighetsbolaget tvingas pausa nya bostäder.

Både nybyggande och underhåll har blivit betydligt dyrare i takt med inflationen.

Läs mer: Så påverkar inflationen dig

– Det är 20-procentiga kostnadsökningar på materialet och totalt har entreprenadpriserna ökat med runt tio procent, säger Patrick Lindell, byggprojektledare på det kommunala fastighetsbolaget i Lund, LKF.

128 lägenheter i riskzon

Man har nu fem bostadsbyggen i gång, ett upphandlat projekt som börjar byggas vid årsskiftet, tre där anbud är på väg in och ytterligare tre där arbete med förfrågningsunderlag pågår.

Alt-textPatrick Lindell

– Vi hör om andra kommunala och privata aktörer som väntar med sina upphandlingar tills konjunkturen vänder. Det har inte vi gjort än men vi måste få ihop investeringskalkylen för projekten. Om det blir för dyrt kan även vi tvingas pausa, säger Patrick Lindell.

I riskzon ligger bland annat kvarteret Ornitologen med 128 lägenheter, underjordiskt parkeringsgarage och livsmedelsbutik.

I de projekt där anbuden är på väg in har LKF ändrat till fast pris med indexreglering. Det innebär att priset regleras varje månad och att byggföretagen inte behöver ta en lika stor ekonomisk risk som när priset inte kan räknas upp om materialet blir dyrare.

Pratar mycket om framtiden

– Vi behöver ha entreprenörer kvar när lågkonjunkturen är över så vi vill gärna genomföra våra projekt. Att vi tar risken med prishöjningar borde både öka intresset för att komma in med anbud och göra anbuden lägre. Vi måste dock ta höjd för index i vår egen kalkyl så problemet försvinner inte, säger Patrick Lindell.

På hans arbetsplats pratar man mycket om vad som ska hända.

– Vi är oroliga men försöker samtidigt vara optimistiska. Behovet av bostäder är stort i Lund.


Relaterade artiklar