• Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet, förklarar varför inflationen äter upp lönen.

Inflationen

Så påverkar inflationen dig

3 oktober 2022

Din lön räcker till mindre. Det beror på inflationen. Experten ger svar på varför priserna gått bananas och varför chockhöjning av löner är en dålig idé.

För första gången på många år så känns plånboken tunnare. I augusti låg inflationen på nio procent. Men hur funkar det där med inflation? Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet, rätar ut alla frågetecken.

Vad är egentligen inflation och hur påverkas min lön?

– Inflation är att priserna på det vi handlar går upp. Vi har vant oss att det under lång tid har varit mindre än två procents inflation i genomsnitt. Men i augusti i år var priserna nio procent högre jämfört med ett år sedan. Ju högre inflation desto mindre får du för din lön.

Varför stiger inflationen snabbare nu?

– Det beror på en rad faktorer. Det mest påtagliga är att priset på energi, el och bränsle har stigit snabbt under en längre tid, i synnerhet efter kriget i Ukraina. Det påverkar oss direkt när vi ska betala elräkningen och tanka bilen, men också indirekt eftersom det kostar mer för företagen att producera varor.

– En annan förklaring är pandemin. I till exempel Kina stängde fabriker ner och det blev svårt att leverera. Brist på saker driver också upp priserna.

Det sägs att reallönerna minskar. Vad innebär begreppet reallön?

– Reallön är hur mycket du kan köpa med din lön. Beloppet på din lönespecifikation är ju inte så intressant om man inte sätter det i relation till priserna. Snittlönerna steg i juni med tre procent jämfört med samma månad förra året. Samtidigt steg priserna så mycket att reallönerna sjönk med 5,5 procent.

Hur länge har Sverige haft reallöneökningar?

– Sedan mitten av 1990-talet och fram till 2021 har Sverige haft reallöneökningar i princip varje år.

Vad händer om arbetsgivarna höjer lönerna lika mycket som inflationen?

– Om man skulle öka lönerna i takt med dagens inflation skulle produktionskostnaderna öka väldigt snabbt för företagen. Då behöver man höja priserna jättemycket för att undvika förluster. Och det skapar ännu mera inflation.

Läs mer: Vision slåss för högre löner – på sikt 

Men vad spelar det för roll om inflationen är hög?

– Det blir svårt att fatta ekonomiska beslut och därmed väldigt skakigt. Väldigt hög inflation brukar vara ett tecken på att ett land går dåligt ekonomiskt.

Vad görs för att stoppa inflationen?

– Riksbanken kan lugna ekonomin genom räntehöjningar. Då minskar den ekonomiska aktiviteten och normalt dämpas även priserna. Men priset på energi är det svårare för Riksbanken att göra något åt eftersom den inte beror på hög efterfrågan utan att det är svårt att få tag på billig energi.

Hur länge kommer reallönerna att sjunka?

– Riksbankens senaste prognos visar att inflationen troligtvis kommer att vara hög även 2023. Så det ska mycket till för att reallönerna ska kunna öka nästa år. Efter det finns det enligt prognosen en chans att priserna snabbt dämpas och inflationstakten därmed minskar ordentligt. På lite längre sikt ger det i så fall en möjlighet att lönerna kommer i kapp de prisökningar vi har nu.