• Thomas Lindell-Taylor på GIH-badet i Stockholms stad, tycker att luften i simhallar bör kontrolleras bättre.

Arbetsmiljö

Badpersonal skadas av klor i luft

24 oktober 2022

Personal på simhallar lider oftare av irriterade ögon och besvär med luftvägarna än kontorsarbetare. Var tredje anställd är drabbad, visar ny forskning.

Orsaken till att personal i badhus drabbas fysiskt är att bassängerna renas med klor, som bildar skadligt trikloramin och som sprids i luften.

Thomas Lindell-Taylor, arbetsledare på GIH-badet i Stockholms stad, har själv inga problem, men tycker att luften i simhallar bör kontrolleras bättre.

– I dag gör vi i stort sett ingenting, mer än att vi är uppmärksamma på om personal eller besökare får symptom eller att vi känner konstig lukt, säger han.

Ska mäta halterna

På GIH har man upptäckt rostangrepp på metaller.

– Då undrar man: Vad beror det på? Det är något i luften, men vad? Nu är vår fastighetsägare på gång att mäta halterna av trikloramin, säger han.

I dag finns bara en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om hur höga halterna av trikloramin får vara i simhallsluft.

Skärpa kraven

Jessica Westerlund, forskare bakom studien och yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro, vill se en skärpning av kraven.

– Kloret gör att det blir sämre arbetsmiljö. Jag vill att Arbetsmiljöverket sätter ett yrkeshygieniskt gränsvärde för trikloramin. Det skulle vara bindande enligt lag och ha mer tyngd, säger Jessica Westerlund.

Läs mer. ”Ingen ska behöva dö av kemikalier”

Läs mer: Asbesten gjorde luften farlig

Läs även:


Relaterade artiklar