• När Morgan Persson började på Östersunds sjukhus hängde asbest från trasiga rör och rörböjar. Nu är den sanerad.

Arbetsmiljö

Han vann lång kamp mot asbesten

29 oktober 2021

Asbest på golven och asbest som hängde löst. Nu har kulvertar och korridorer på Östersunds sjukhus sanerats. Men vägen till friskare luft var lång.

Trasiga rör och rörböjar där asbest hängde löst eller hade fallit ner på golvet var en vanlig syn i de kulvertar på Östersunds sjukhus där Morgan Persson och hans kolleger arbetar. Skadorna kom från dörrar som slagit i eller från redskap som teknikerna och andra hantverkare använder.

– Jag ville kontakta skyddsombudet men det visade sig att det inte hade funnits något på fastighetsavdelningen på 20 år, berättar han.

Klev in som skyddsombud

Morgan Persson klev då själv in som skyddsombud och kontaktade sina chefer för att påtala problemet. Men han fick inget gehör för sin oro.

– De var väldigt nonchalanta. Vid ett tillfälle fick jag höra att ”du tror väl inte att asbesten hoppar upp och biter dig?”. Jag upplevde att de försökte mörka alltihop, bland annat genom att hävda att saneringen var klar trots att den inte ens var påbörjad, berättar Morgan Persson.

Kan ge allvarlig lungsjukdom

  • Asbest är en grupp mineraler som tidigare använts som byggmaterial och som bildar långa, tunna fiber. De är farliga att andas in då de kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.
  • I Sverige dör varje år över 100 personer i lungsäckscancern mesoteliom, en sjukdom som är känd för att orsakas av asbest.
  • Misstänker man att ett material innehåller asbest ska man alltid ta ett asbestprov.

Källa Arbetsmiljöverket

– Jag mådde väldigt dåligt, man ska inte behöva gå med en klump i magen för att cheferna motarbetar en. Jag gjorde ju inget fel, det är mitt jobb att påtala risker, fortsätter han.

"Oschysst bemötande"

Men Morgan Persson gav inte upp utan tog kontakt med huvudskyddsombudet Gunvi Dahlström. Hon bekräftar ledningens motstånd och sätt att förminska problemen.

– Morgan blev hårt åsatt, det var ett oschysst bemötande från arbetsgivaren. När jag blev ­inkopplad fick vi höra att vi inte skulle vara ­oroliga och att man kan bli sjuk av annat. Även representanten från Arbetsmiljöverket hade en loj inställning till riskerna, säger hon.

Jörgen Svensson, fastighetschef på Region Jämtland-Härjedalen, vill inte kommentera hur skyddsombuden uppfattar att de har blivit bemötta. Att arbetet drog ut på tiden menar han beror på en miss i kommunikationen.

– Jag har aldrig försökt tona ner riskerna med asbest. Men jag hade fått besked att saneringen var åtgärdad och därför fortskred inte arbetet, det var olyckligt, säger han.

Mdarbetares lungor kollas

Till slut genomfördes en kartläggning som visade att problemen var mer utbredda än man trott och efter ytterligare turer kom äntligen saneringsarbetet igång, tre år efter att Morgan Persson först slog larm. Medarbetare som kan ha utsatts för asbestdammet har genomgått lungtester och ett par personer ska utredas vidare.

Morgan Persson vill att skyddsombudens roll stärks, exempelvis genom mer utbildning om vad som gäller vid en skyddsrond.

– Men även hur ska vi argumentera inför chefer som använder maktmissbruk och härskartekniker. Att jag orkade fortsätta den här gången var tack vare kollegernas stöd och samarbetet med huvudskyddsombudet.

Så fick Morgan bukt med asbesten

Problemet

Asbest upptäcktes på Östersunds sjukhus, främst på ställen där tekniker och hant­verkare arbetar.

Så gjorde vi

Skyddsombudet krävde sanering men blev motarbetad av sina chefer. Han kopplade in huvudskyddsombudet och till slut drog arbetet med att kartlägga risk­erna och omfattningen igång.

Så blev det

Asbest upptäcktes på flera ställen på sjukhuset och sanerades. De personer som kan ha varit utsatta för asbestdamm har genomgått lungtester.


Relaterade artiklar