• En av arbetsuppgifterna för Aron Johansson är att se till att människor på asyl- och tillfälliga boenden har en god inomhusmiljö.

Miljö

Miljöinspektörer bättre förberedda än vid förra flyktingvågen

3 juni 2022

I östra Skaraborg har miljöinspektör­erna dragit lärdom av flyktingkrisen 2015 då det förekom fukt och vägglöss på flera boenden. Den här gången är man med på ett tidigare stadium.

Under förra flyktingkrisen upptäckte Miljösamverkan östra Skaraborg, som har hand om miljötillsynen i Skövde, Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg, att inomhusmiljön brast på en hel del privata flyktingboenden. Inspektörerna fick ställa krav på åtgärder för att komma till rätta med dålig ventilation, mögel och skadedjur, framför allt vägglöss.

Läs mer: Så här arbetar Visions medlemmar med kriget i Ukraina

När nu Migrationsverket, via länsstyrelserna, har uppdragit åt kommunerna att utse lämpliga boenden för de människor som flyr kriget i Ukraina är man med redan från start.

– Vi tar reda på vilka boenden kommunerna planerar för. Syftet är att få en dialog om inomhusmiljön med de olika aktörerna tidigare än förra gången, säger Aron Johansson, miljöinspektör.

Ny vägledning finns

Ju mer permanent ett boende är desto större krav ställs på ventilationen och på att det finns tillräcklig med hygienutrymmen.

– Risken för smittspridning ökar om man bor trångt. Det måste finnas ett visst antal toaletter och duschar, och rökning får inte förekomma, säger Aron Johansson.

Folkhälsomyndigheten publicerade i mars en vägledning om vad man ska tänka på i tillsynen av asylboenden. Den tycker Miljösamverkan östra Skaraborg att leverantörer och fastighetsägare ska ta stöd av redan på planeringsstadiet.


Relaterade artiklar