• Med det nya systemet behöver medicinska sekreterare vara aktiva och fundera på hur de bäst kan avlasta läkare.

Arbetsmarknad

Skånes nya system automatiserar vården

4 februari 2022

Med sitt nya digitala system Millenium planerar Region Skåne att automatisera vissa arbetsuppgifter. Bland annat kommer taligenkänning att ersätta journalskrivandet.

– Det ska knyta ihop all vård inom Region Skåne. De medicinska sekreterarnas journalskrivande och arbete med diktafon kommer att minska i och med utvecklingen av taligenkänning – röststyrd diktering av läkaren själv, säger Karin Persson, systemanalytiker på Region Skåne, som är en av många som arbetar med att digitalisera regionens samtliga journaler.

Du har själv en bakgrund som medicinsk sekreterare. Innebär detta att yrkesgruppen blir överflödig på sjukhusen?

– Nej, tvärtom. Det finns många uppgifter som fortfarande kräver administrativ personal och medicinska sekreterare behöver vara aktiva och fundera på hur de bäst kan avlasta läkare och övrig sjukvårdspersonal för att underlätta deras administration. De nya systemen behöver till exempel kodning av olika diagnoser.

När drar det igång?

– Under 2022 med start på Ystad sjukhus var planen. Men arbetat har tyvärr blivit försenat. Just nu pågår arbete med att ta fram en ny tidsplan för implementeringen.

Du är utbildad flygtekniker och har även arbetat på Bilprovningen med att besiktiga bilar – på vilket sätt har du haft nytta av detta i ditt arbete inom vården och med digitalisering?

– Det finns många paralleller. Från att ha örnkoll på vartenda verktyg i verktygslådan till att bemöta alla typer av människor professionellt.

Läs mer: Så tacklas oro för taligenkänning
Läs mer: Bäst och sämst med röststyrd diktering
Läs mer: De vill skydda yrke i förändring


Relaterade artiklar