• Det finns många tokroliga exempel på hur taligenkänningen inte känner igen talet från läkare.

Trender

Så tacklas oro för taligenkänning

19 april 2021

Taligenkänning vid diktat blir allt ­vanligare. I flera regioner har röntgenmottagningar helt övergått till det och i Region Skåne har flera verksamheter permanent drift.

I nästan hälften av regionerna är taligenkänning på gång, antingen genom pågående pilotprojekt eller i samband med kommande byten av journalsystem. Det visar en genomgång som Tidningen Vision gjort hos Visions nätverk för medicinska sekreterare.

Det finns en oro på flera håll inom yrkesgruppen att taligenkänning kommer att ersätta journalskrivning, som för många är huvuduppgiften, och därmed att tjänster dras in. Besparingar i ett par regioner, Kronoberg och Västmanland, spär på oron.

Många andra uppgifter för sekreterare

– Samtidigt pågår ett stort RAK-projekt (Rätt Använd Kompetens) i regionen där man ser att många administrativa uppgifter, motsvarande 250 tjänster, som i dag görs av till exempel sjuksköterskor, skulle kunna överföras till främst medicinska sekreterare, skriver Margareta Hellman, nätverkets representant i Kronoberg, i ett mejl.

Flera av hennes kolleger i nätverket vittnar om liknande arbeten i sina respektive regioner.


Relaterade artiklar