• ”Vi kan dagligen följa hur vi ligger till i förhållande till målen på hemsidan”, säger Rolf Bäckström som tycker att bonus­systemet är bra.

Lön och villkor

Mälarenergi nästan ensamt med bonus

4 februari 2022

På Mälarenergi får de anställda en bonus när det går bra. Pengarna borde gå till att sänka elpriset för kunderna, tycker kritiker men enligt bolaget bidrar premien till att medarbetarna gör "det lilla extra".

8 510 kronor. Så mycket fick de cirka 700 anställda på Mälar­energi i bonus, eller resultatpremie, 2020. Året innan fick de 8 290 kronor var. Hur mycket det blir för 2021 blir klart i februari.

Kolla in ditt nya branschavtal

– Storleken beror på hur väl vi når målen. De handlar bland annat om andelen nöjda kunder och hur väl vi håller våra leveranser. Premien är en morot för att förbättra resultaten. Om det går dåligt får vi ingenting, säger Rolf Bäckström, underhållsingenjör och vice ordförande i Visionsklubben på Mälarenergi.

Kritik efter prishöjning

En insändare i VLT för en tid sedan kritiserade bonusen och ställde den i relation till att bolaget samtidigt höjer elpriset för kunderna.

Mälarenergis vd Niklas Gunnar svarade att premien bidrar till företagets utveckling och att man inte utgår från den när man sätter pris på produkter och tjänster.

Mälarenergi är ganska ensamt om att ge bonus till sina anställda. 41 av 71 kommunala energibolag svarar när Tidningen Vision skickar ut en fråga och av dem är det bara Kalmar Energi och Storuman Energi som svarar ja. Några har delat ut bonusar förut, bland annat Karlskoga Energi och miljö.

Motiverande och positivt

”Tidigare ägde Fortum oss till 49 procent. När vi blev helt kommunägda togs bonusen bort. Anledningen var att kommunala bolag inte ska ha bonus”, skriver företaget i ett mejl.

Ingår det inte i jobbet att göra kunderna nöjda, Rolf Bäckström?

– Jo, det kan man tycka. Men bonusen är till för att var och en ska göra det lilla extra, lite mer än vad som ingår i tjänsten. Jag ser det som positivt för företaget, säger han.


Relaterade artiklar