• ”Det har varit viktigt för oss att få med så mycket som möjligt av det gamla avtalet in i det nya”, säger Ulf Berndtsson.

Arbetstid

ATK:n kvar i nya branschavtal

29 oktober 2021

Vid årsskiftet träder de nya branschavtalen mellan Vision och Sobona i kraft. Energibolagen får behålla timpoolen på 63 timmar i sitt centrala avtal. Det är Ulf Berndtsson, ordförande för Vision på Göteborg Energi, glad över.

Drygt 6 000 Visionsmedlemmar i kommunala bolag berörs av de nya branschavtalen som börjar gälla den 1 januari. Det är en senkommen följd av att arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta gick ihop till Sobona 2018.

15 tidigare KFS-avtal har blivit sex avtal med Sobona – för områdena energi, fastigheter, flygplatser, trafik, vatten och miljö samt besöksnäring och kulturarv. Energi är störst – med 178 bolag från KFS och 46 från Pacta.

Oron var stor

De som gick på det tidigare KFS-avtalet för energibranschen har haft bäst villkor av alla, bland annat den så kallade arbetstidsförkortningen, ATK, en timpool på 63 timmar som kan tas ut som ledighet utöver semester.

Oron för att den skulle försvinna har varit stor eftersom Sobona har velat ha avtal som liknar de kommunala.

– ATK:n har varit en av våra huvudfrågor. Vi är tacksamma för att den är kvar i det centrala avtalet, säger Ulf Berndtsson, ordförande för Vision på Göteborg Energi där 500 medlemmar berörs.

Kan bli förhandling lokalt

Även de som går på branschavtalen för fastigheter respektive vatten och miljö och har haft ATK kan behålla sina goda villkor. Men i dessa fall kan det bli lokal förhandling om arbetsgivare väljer att säga upp de lokala avtalen.

De nya avtalen innehåller ett par förbättringar av föräldrapenningstillägget. Kvalifikationstiden halveras till ett halvår och samordningen mellan två föräldrar på samma arbetsplats tas bort, så att båda kan få tillägget.

Avtalen gäller till 31 mars 2024, utom trafikavtalet som löper ut ett halvår tidigare.


Relaterade artiklar