• Många kommuner och regioner använder olika box- eller poängsystem när de försöker komma fram till vilka lönespann olika yrken bör ligga inom. Region Blekinge flyttade häromåret ner de medicinska sekreterarna och tandsköterskorna två nivåer i förhållande till elteknikerna, varpå de senares löner drog ifrån.

Lön och villkor

Lönelista: Så skiljer sig lönerna mellan kvinnor och män i ditt yrke

3 december 2021

Kvinnors löner har ökat mer än männens i de flesta av Visions yrken men skillnaden är liten inom yrkena. Det är när man jämför olika yrken med varandra som de stora löneskillnaderna framkommer. De lägsta lönerna finns i de yrken där kvinnodominansen är nästan total.

Missa inte vår granskning på temat! Klicka här.

Yrken som berörs i lönelistan ovan är:

 • Behandlingsassistenter
 • Socialpedagoger
 • Biblioteksassistenter
 • Arkivassistenter
 • Biståndsbedömare
 • Diakoner
 • Drifttekniker vid värme- och vattenverk
 • Drifttekniker, IT
 • Ekonomiassistenter
 • Enhetschefer vid arkitekt- och ingenjörsverksamhet
 • Enhetschefer, socialt och kurativt arbete
 • Enhetschefer äldreomsorg
 • Enhetschefer, information och kommunikation
 • Enhetschef, IT
 • Enhetschefer, personal och HR
 • Fritidsledare
 • Informatörer och kommunikatörer
 • Inköpare och upphandlare
 • Kontorsreceptionister
 • Kuratorer
 • Löne- och personaladministratörer
 • Medicinska sekreterare
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
 • Personal- och HR-specialister
 • Planerare och utredare
 • Präster
 • Socialsekreterare
 • Tandsköterskor

 

Läs mer: Nyfiken på hur lönerna skiljer sig över landet? Kolla in listan här.


Relaterade artiklar