• ”Vi har försökt få arbetsgivarna att ta till sig våra argument i många år men det känns inte som att vi kommer någon vart. Det är dags att fundera på vad vi medicinska sekreterare och Vision kan göra annorlunda, säger Monika Göl.

Lön och villkor

Placering i lönegrupp upprör medicinska sekreterare

27 juni 2022

En ny mätmetod där de medicinska sekreterarna placeras i näst sista lönegruppen, tillsammans med frisörer och taxichaufförer, har skapat ilska.

En notis i Tidningen Vision (nr 2/2022) har fått medicinska sekreterare att reagera. Den handlade om en ny kompletterande mätmetod för att synliggöra löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken, som presenteras i Jämställdhetsmyndighetens rapport ”Ekonomisk jämställdhet”.

Extern länk: Läs här om modellen i bilaga till Jämställdhetsmyndigetens rapport.

Läs också: Får du halva kakan eller bara smulor?

Metoden kommer från expertnätverket Lönelotsarna och delar in 428 yrken i 13 grupper. Yrkena i samma grupp bedöms vara likvärdiga utifrån faktorerna utbildning, problemlösning, sociala färdigheter, ansvar, chefskap och ansträngning. Den goda tanken bygger på insikten att det inte räcker att mäta löneskillnaderna inom enskilda yrken om man vill komma åt ojämställdheten på svensk arbetsmarknad.

"Kränkade särbehandling"

Det som fått de medicinska sekreterarna att reagera är att de har placerats tillsammans med bland andra frisörer, brevbärare, croupierer och taxichaufförer, i gruppen L på en skala från A till M.

”Det brann till i huvudet”, ”jag kokade i stolen” och ”kränkande särbehandling” är några av kommentarerna på indelningen.

– Man undrar hur de har tänkt. De tror förmodligen att vi bara sitter och skriver, säger Monika Göl, ordförande för Vision i Region Skåne och själv medicinsk sekreterare.

Snarlik modell i många regioner

Hon har försökt lyfta yrket i regionens lönekartläggning. Likt många andra regioner använder Skåne en värderingsmetod från företaget Sysarb som är snarlik Lönelotsarnas och har samma ursprung i en modell från 1990-talet.

– De medicinska sekreterarna fick väldigt låg poäng på alla faktorer i arbetsgivarens förslag. Vi framförde sakliga argument för allt vi gör och har ansvar för, till exempel hur avgörande drg-kodningen är för regionens ekonomi och hur viktig remisshanteringen är för vården och patientsäkerheten. Men vi lyckades inte flytta ett kommatecken, säger Monika Göl.

Nationell kursplan underlättar

Alt-textMariela Ferré Hofman

Att så många regioner lutar sig mot varianter av lönelotsindelningen oroar Mariela Ferré Hofman, medicinsk sekreterare i förbundsstyrelsen. Vision ska nu se till att få en dialog med Jämställdhetsmyndigheten.

– De ska få mer underlag, till exempel om den nya nationella kursplanen för YH-utbildningen till medicinsk vårdadministratör. Den är en form av kvalitetssäkring som borde göra det lättare att värdera yrket rätt, säger hon.

Läs mer: Medicinska sekreterare kan få nationell kursplan

"Jätteolyckligt"

Jämställdhetsmyndigheten har fått ta emot synpunkter och frågor från flera medicinska sekreterare som läst om gruppindelningen. Enligt Sara Anderson, senior utredare på myndigheten, är förslaget till ett nytt mått i lönestatistiken inte hugget i sten utan ett första steg som man nu ska jobba vidare med.

­– Vi ska prata med SCB, Medlingsinstitutet och andra aktörer, även arbetsmarknadens parter. Det är jätteolyckligt att de medicinska sekreterarna tycker att de hamnat i fel grupp. Jag har svårt att se att de kommer att ligga kvar där när vi utvecklar detta, säger hon.


Relaterade artiklar