• Det är bra att utbildningen ska se likadan ut i hela landet, tycker Susanna Jönsson och Anna Gunnarsson.

Utveckling

Medicinska sekreterare kan få nationell kursplan

9 november 2021

Från nästa år vill Myndigheten för Yrkeshögskolan ha samma nationella föreskrifter för alla YH-utbildningar till medicinsk sekreterare. Det kan vara första steget mot en skyddad titel för yrket.

Anna Gunnarsson och Susanna Jönsson går första terminen till medicinsk sekreterare på Region Kronobergs YH-utbildning i Växjö.  De välkomnar att Myndigheten för Yrkeshögskolan nu vill införa nationella föreskrifter för samtliga YH-utbildningar till yrket.

– Det är bra att det blir lika så att vi kan jobba varsomhelst i landet. Så är det ju för undersköterskor och sjuksköterskor. Det känns mer seriöst, säger de.

Läs även: Arbetsgrupp ser över titeln, utbildningen och uppgifterna

Vision har under flera år arbetat för nationella utbildningskrav och är i sitt remissvar odelat positivt till att det nu blir sådana. Men man har en del synpunkter på innehållet.

Vision vill ha med "medicinsk"

Myndigheten för yrkeshögskolan föreslår titeln ”vårdadministratör” som inriktning på utbildningen. Det vill Vision ändra till ”medicinsk vårdadministratör”.

– Vi jobbar nu vidare för nästa steg – en skyddad yrkestitel som ska säkerställa att kvaliteten och säkerheten i vården upprätthålls. Det är viktigt att både titeln och utbildningen betonar vår specifika medicinska kompetens, som skiljer oss från andra administratörer, säger Margareta Hellman, Region Kronobergs representant i Visions nätverk för medicinska sekreterare och med i den arbetsgrupp som jobbar med professionsfrågorna.

Engelskt yrkespråk och projektkompetens

Dessutom vill Vision lägga till flera områden som inte är med i den föreslagna kursplanen, bland annat engelskt yrkesspråk och kompetens i utvecklings-, projekt- och kvalitetsarbete.

– Det kommer att vara viktigt för vår roll i framtiden, säger Margareta Hellman.

Myndigheten för yrkeshögskolan fattar beslut om nationella riktlinjer före årsskiftet och de ska gälla inför nästa ansökningsomgång.


Relaterade artiklar