• ”Vi är mycket glada för att vi nu fått nationella föreskrifter för utbildningen, säger Margareta Hellman, medlem i den arbetsgrupp som arbetar med de medicinska sekreterarnas professionsfrågor.

Utbildning

Medicinska sekreterare motionerar om skyddad titel

10 februari 2022

Den 1 mars träder föreskrifterna för den nationella utbildningen till medicinsk vårdadministratör i kraft. Nu finns en motion om att Vision ska ta nästa steg och driva frågan om en skyddad titel.

Artikeln uppdaterades 3:e oktober 2022.

Sedan remissinstanserna sagt sitt har nu Myndighet för yrkeshögskolan antagit föreskrifter om ett nationellt likvärdigt innehåll för samtliga yrkeshögskoleutbildningar till medicinsk sekreterare. Det träder i kraft den 1 mars.

Läs mer om den nationella kursplanen.

Läs mer om hur yrket ska skyddas.

– Det känns jättekul. Nu har vi en grund för att gå vidare och nästa steg är att få Vision att jobba aktivt för att vi ska få en skyddad titel. Vi skriver nu på en motion till förbundsmötet om detta, säger Margareta Hellman, Region Kronobergs representant i förbundets nätverk för medicinska sekreterare och medlem i den arbetsgrupp som jobbar med professionsfrågorna.

Har fått gehör om det medicinska

Vision hade en del synpunkter på innehållet i det ursprungliga förslaget från Myndigheten för yrkeshögskolan och Margareta Hellman tycker att man har fått gehör på flera punkter. Bland annat har inriktningen på utbildningen ändrats från ”vårdadministratör” till ”medicinsk vårdadministratör” för att betona den medicinska specialkompetensen.

Det betyder dock inte att detta måste bli namnet på en kommande skyddad titel.

– Det blir en senare fråga, säger Margareta Hellman.

Fler poäng till praktiken

Hon är också år nöjd med att det tillkommit en del formuleringar som Vision ville ha med och som handlar om den framtida yrkesrollen, till exempel kvalitets- och verksamhetsutveckling, it och e-hälsa samt färdigheter i yrkesrelaterad engelska.

Dessutom har LIA-praktiken och examensarbetet förlängts med vardera fem poäng jämfört med i remissförslaget.

Visions förbundsmöte hålls den 29 september–1 oktober.  Förbundsmötet har nu röstat ja till att driva på för att medicinsk sekreterare ska bli en skyddad yrkestitel.


Relaterade artiklar